Tillbehör Olympic Power Rack – Externt stöd för J-krokar

Detta stöd gör att flera personer samtidigt kan nyttja racket.