Artikel

Fornebuporten Lifestyle – Träning och aktivitet ger nöjda medarbetare och lägre sjukfrånvaro

Kontakta oss
My Allberg

My Allberg

Corporate Health Specialist

+46 736 14 56 00

Nationella undersökningar har visat att träning är den mest attraktiva förmånen bland norska anställda, jämfört med fördelar som företagsstugor, parkering och stöd för daghem.

Byggare för nya kontors- och kommersiella byggnader har också anammat detta. Träningsanläggningar i nya kontorsbyggnader har nästan blivit en hygienfaktor, trots att standarden kan variera kraftigt. När den prestigefyllda kommersiella byggnaden Fornebuporten stod klar 2015 sparades ingenting när det gäller träningserbjudandet. Qicraft/Technogym valdes som leverantör för hela träningscentret, som fick namnet Lifestyle.

”Bra träningsmöjligheter är en fördel som både kan förhindra sjukfrånvaro, öka välbefinnandet och därmed också öka motivationen.”

Nina H. Nerland, chef för HR och administration på Eureka Pumps.

Fornebuporten – attraktiv som kontorsbyggnad och attraktiv som arbetsgivare

Efter att ha övervägt flera alternativ valde Eureka Pumps, ett teknikföretag och leverantör till oljeindustrin, Fornebuporten som sin nya kontorsbyggnad och flyttade som det första företaget in i de helt nya lokalerna i maj förra året. De erbjuder alla sina anställda medlemskap i gymmet Lifestyle, som ligger mitt i den kommersiella byggnaden.

– Byggnaden kommer att göra det attraktivt att arbeta med oss. Bra träningsmöjligheter är en fördel som både kan förhindra sjukfrånvaro, öka välbefinnandet och därmed också öka motivationen. Även om det förmodligen inte är avgörande för att anställa hos oss är det verkligen något vi tror kan spela en positiv roll i rekryteringsprocesser, säger Nina H. Nerland är HR- och administrationschef på Eureka Pumps.

Motion håller sjukfrånvaron nere. Dessutom skapar träningen välbefinnande, enhet och motivation, vilket i sin tur kan påverka produktiviteten.

Nina H. Nerland, chef för HR och administration på Eureka Pumps

Tillgänglig och anpassad träning

Nerland är mycket nöjd med de nya träningsanläggningarna, som inkluderar ett komplett gym med personal, toppmodern utrustning, möjligheten till både PT- och gruppträning samt inomhushallar för bollsport.

– Här kan de anställda få anpassad träning, vilket jag tycker är viktigt för att få igång så många som möjligt. Min erfarenhet är att om träningserbjudandet bara består av ett träningsrum i källaren med lite gammal utrustning så kommer det inte att användas, säger hon.

Hon är övertygad om att motion är en faktor som hjälper till att hålla sjukfrånvaron låg, och berättar bland annat om kollegor med dåliga ryggar som håller den under kontroll med träning. Hon tror att det handlar om att göra träning tillgänglig och ser att fler och fler av företagets anställda använder erbjudandet.

– Vi är bland annat en grupp som går på vanliga pass, det blir också en social grej. När ryktet sprider sig kommer fler människor att hänga på. Träningen skapar både välbefinnande, gemenskap och motivation, vilket i sin tur kan påverka produktiviteten positivt, anser Nerland.

Relaterade produkter
Technogym Wellness Ball™ Active Sitting

TechnogymTechnogym Wellness Ball™ Active Sitting

Läs mer
Relaterade produkter
Excite Live Run

TechnogymExcite Live - Excite Live Run

Läs mer
Relaterade produkter
Excite Live Bike

TechnogymExcite Live - Excite Live Bike

Läs mer