Artikel

Omvärlden och framtiden för träningsbranschen – 5 trender

TextFarhad Jabbari

Under träningsbranschens årliga branschevent, Fit For Life Weekend, fick jag möjligheten att hålla en föreläsning kring framtiden för träningsföretag. Vår bransch har en otrolig fart och hälsotrenderna är bland de hetaste och mest attraktiva i världen. Det investeras otroligt mycket i hälsotrenderna och jakten på ”det” som lockar konsumenten till en sundare livsstil är ett av de prioriterade områdena på den globala arenan idag. Men vad är viktigt och hur kommer detta att utvecklas framåt? Nedan är en summering av innehållet i föreläsningen och en definition av fem tydliga trender kring konsumenternas beteenden.

Den nya folkligheten

Att unna sig en weekendresa till New York, klä sig i samma kläder som David Beckham eller äta tropisk frukt mitt i vintern var alla beteenden som före globaliseringen var förunnat de få som hade de ekonomiska resurserna som krävdes. Idag och i framtiden är läget annorlunda. Utbildningsnivåerna ökar stadigt och med det hushållsinkomsterna. Tidigare lyxprodukter är idag i mångt och mycket mainstream. För träningsbranschen innebär detta att efterfrågan och betalningsviljan för olika tjänster knutet till träning, såsom personlig träning och kostrådgivning bara kommer att öka. Detta innebär också att gränser mellan lågpris och premium alltmer suddas ut och blir svårare att avgöra.

Norwegian 2

”Now-o-nomics”

Vi lever i en tid där man vill kunna konsumera vad man vill, hur man vill och när man vill. Förväntan på leverantörerna av produkter och tjänster är att kunna leverera på detta plus lite till. Inom handel har vi länge sett online-handeln komplettera den fysiska butiken med resultatet att handeln blomstrar. TV-tablån har ersatts med ett on-demand-beteende där du kan hoppa in och ur abonnemang på ett flexibelt vis. Inom träningsvärlden har vi bara börjat snudda vid de digitala möjligheterna. Wearables och online-träning, kombinerat med traditionell träning ser ut att kunna bli den vinnande formeln. Med ett förändrat konsumentbeteende behöver vi se över våra produkter och tjänster samt tänka i nya banor när det gäller våra affärsmodeller. Konsumenten vänder sig inte längre till leverantören med förhoppningar utan idag är det förväntningar som gäller. Konsumentens ”you need to know me”-krav har helt klart nått nya nivåer.

ViaPlay

Titta på vad du vill, när du vill och hur du vill.

”Egenmakt, kontroll och benchmarking”

Dagens konsument har i de flesta fall till stor del redan bestämt sig för om den ska bli kund hos dig eller inte när du kommer i kontakt med dem. Dessutom är tiden för påverkan och beslut relativ kort i dagens snabba samhälle. I de flesta fall startar den resan med ett enkelt sök på Google eller genom referenser. 2016 och framåt gäller det för företag som vill vara framgångsrika att ta kontroll över sitt varumärke i alla kanaler och skapa en röd tråd i kommunikationen. Det bästa betyget man kan få är nöjda kunder. Varför inte nyttja även detta i marknadsföringen och låt dina kunder betygsätta dina produkter och tjänster? Inom vissa branscher, som t ex reseindustrin, är ”ratings & reviews” i princip helt avgörande för val utav resa och boende. Eller varför inte titta på företag som revolutionerat sina branscher genom ”rating & reviews” som t.ex. Airbnb eller Uber. Dessutom bidrar ratings & reviews till en markant bättre sökbarhet på Google. Transparens är a och o för den framtida marknadsföraren. Håller ditt varumärke samma nivå ”off-line” som digitalt? I de flesta fall är svaret tydligt nej.

Ratings

Paketering

Är Beats by Dre bättre hörlurar än sin genomsnittlige konkurrent? Sannolikt inte. Skillnaden ligger mångt och mycket i paketering, design och marknadsföring av produkterna. Träningsindustrin skulle kunna utvecklas en hel del inom detta område genom att se över sin paketering för att 1. Tilltala sin målgrupp. 2. Skapa sig en tydligare position på marknaden och på så sätt sticka ut i konkurrensen. Nya träningskoncept i alla ära, där är träningsindustrin generellt sett redan innovativ. Idag handlar det mycket om varumärkesupplevelser för att sticka ut i mängden. Hur tas man emot som kund? Hur är lokalerna designade? Vilket bemötande kan jag som kund vänta mig vid kontakt? Hur ser det ut i omklädningsrummen med mera? Det är ofta i de små detaljerna som den stora skillnaden kan sitta. Som Southwest Airlines valt att göra den tråkiga säkerhetsgenomgången innan avgång till sin stora styrka och ”Snackis”. Eller John Harris som valt ett tydligt spår kring. Träningsupplevelsen och miljön.

John Harris 3

Time is money

Vi kommer sannolikt inte få mer tid över till allt vi önskar utav livet framöver. Trenden är att vi försöker skapa oss mer tid genom att ”friköpa” oss från saker som tar tid ifrån oss i vardagen såsom; städning, renovering och inköp av mat. Vi vill hellre använda tiden till ”egentid”, familjetid, vänner, resor och gärna slippa alla måsten i vardagen. Nyckeln är att skapa värde för sina kunder genom att lösa ett eller flera problem. Hur kan vi inom träningsbranschen lösa kundernas olika hinder mot att få till träningen? Vi ser bland annat ett växande antal koncept kring onlineträning som en integrerad del i medlemskapet, eller som en värdeskapande add-on. Vilket möjliggör träning även utanför det fysiska träningscentret. Detta bäddar i sin tur för intressanta möjligheter att attrahera nya målgrupper genom att exempelvis kunna erbjuda helt digitala medlemskap till en attraktiv kostnad. Som i sin tur skulle också kunna lägga grunden för samarbeten med parter inom e-handel som möjliggör det för konsumenten att få tillgång till att handla produkter för träningen och generera en intäkt tillbaks till träningscentret.

Online Training 2

Via LIFT Session kan träningskedjan Equinox erbjuda live gruppträning och personlig träning online

Vi är inne i en period där den teknologiska utvecklingen snabbt går framåt och som dramatiskt ritar om spelplanen inom de flesta områden. Detta bäddar för en mängd nya utmaningar, men framförallt stora möjligheter för oss inom träningsindustrin.

Bästa hälsningar,

Farhad Jabbari, COO Qicraft Group