Artikel

Vad innebär det nya normala för träningsbranschen?

FotoNorberto Lacourt

Kontakta oss
Försäljning

Alla pratar om ”det nya normala” eller ”den nya vardagen”, så även vi, men vad är det som egentligen menas med dessa nya trendiga fraser?

”Normalt” är en term som, till att börja med, är högst subjektiv (tills en tillräckligt stor volym människor anammat det). Normalt syftar till att beskriva en tämligen stillastående status, en norm, något som är brukligt.

Inom medicin, matematik, kemi, psykologi och statistik är det en central term. Något som förklarar det man egentligen redan vet, har stött på tidigare och har identifierats. Med andra ord är ”normalt” sådan som är bekant, mycket sällan förändras och har accepterats av den breda massan.

Även om termen är en central del inom matematiken kan vi idag, efter flertalet ekonomiska kriser som mer eller mindre vänt upp och ner på hela den globala ekonomin, konstatera att marknadsekonomin är allt annat än normal. Marknadsekonomin styrs idag till stor del av teknologi och digitaliseringen, just den sistnämnda är något som är i konstant förändring. Teknologi skapar nya beteendemönster fortare än vi företag hinner med att anpassa oss till.

Det var inte så länge sedan det var normalt att lyssna på musik från en CD-spelare (alla ni unga som inte vet vad det är, Googla!), eller att gå till närmaste videobutik för att hyra en film. Saker förändras, det är inget nytt och något de flesta av oss har vant oss vid, men att ett virus skulle bidra till förändring så kraftfullt och radikalt som det gör nu, kunde ingen föreställa sig.

Misshandlade men inte besegrade

Ingen har skonats och även om vi just nu kan börja hoppas på en ”normalisering”, kan ingen vara säker på att saker kommer att återgå till hur det var innan Coronaviruset örfilade oss med full kraft. En sak är dock säker, det har vetenskapen gång på gång bevisat, fysisk aktivitet främjar hälsosammare människor. Hälsosamma människor är mer sällan sjuka och kan stå emot infektioner bättre. Det är tröstande ord för oss att läsa, det betyder att vi i träningsbranschen gör skillnad och kommer, precis som vården, behövas även i framtiden.

”Det nya normala” konkretiserat

1. Nya beteenden och behov hos kunderna

Problemställning:
När kunderna väl är redo att återgå till sitt ”normala” beteende, d.v.s. regelbundundna gymbesök, kan de ha utvecklat ett mer sofistikerat sinne för  teknologianvändning. De är med all sannolikhet mer pålästa om vad teknologi och digitalisering kan göra och därmed nyfikna på vad just deras gym har att erbjuda i form av online-träning, on demand-träning, distansträning, mm. De kommer vara mer medvetna om sin omgivning. Åtgärder för att hålla avstånd till andra människor och saker som exempelvis städning, hygien och underhåll kanske plötsligt blir något de känner att de bör få tydlig information om. Sättet de konsumerar träning på kanske är en fråga som många har börjat att ifrågasätta? Fågan; Vad händer om jag blir medlem och en liknande situation uppstår igen? kommer sannolikt bli aktuell.  Vad kan ni erbjuda som skapar trygghet och känslan av att ”ha kontroll”?

Lösning:
Kommunicera ”frihet” och låt dina kunder känna att de har ”kontroll”.
Frihetskänsla skapar du genom att till exempel erbjuda flexibla medlemskap och betallösningar. Skapa erbjudanden som gör att kunden inte känner sig bunden. Skapa din affärsplan mer kundfokuserat än någonsin, kommunicera, ställ frågor och diskutera med dina kunder. Gör de delaktiga, till en del av lösningen, agera utifrån deras beteenden, behov och önskemål.
Kontrollkänsla skapar du genom att kommunicera tydligt och ofta. Skapa tydliga riktlinjer och rutiner för hygien, underhåll, rengöring, personal och medlemsregler. Kommunicera ut det på bred front och var konsekvent. Kom ihåg, det är enkelt att planera men svårt att verkligen genomföra. Det är genomförandet som räknas. Var proaktiv, tänk på alla möjliga slags farhågor och frågeställningar som kunderna kan komma att ha och förekom dem med åtgärder som kommuniceras tydligt.

2. Förmedla äkthet och handla med hjärta

Problemställning:
Många pratar om att det är nu de verkliga affärsmöjligheterna dyker upp, att tajmingen är perfekt för att för att börja bygga på en framtida ekonomisk framgång. Citatet; ”Never waste a good crisis” är något som har varit vanligt förekommande dessa dagar. Mycket av detta stämmer men gränsen till girighet är hårfin. Konsumenter är smarta, de ser igenom budskap som bara syftar till en ekonomisk vinning för den som förmedlar dem. Det är lätt att hamna i reklamfällan där budskapet enkelspåringt blir baserat på människors rädslor. Exempel är; Immunförsvar, riskgrupper, övervikt & dålig kondition.

Lösning:
Var äkta, vi jobbar med det vi gör för att vi vill hjälpa andra. Våga vara emotionell i din kommunikation, ge mer än du förväntar dig tillbaka. Engagera dig själv och din verksamhet i sociala sammanhang, i dina kunders sociala sammanhang. Fråga hur du/ni kan hjälpa till. Bygg kommunikationen utifrån långsiktighet och hållbarhet, hellre än kortsiktig ekonomisk vinst. Skapa mervärde i erbjudanden snarare än rabatter och andra snabba energifrigörande beteenden. Bygg för framtiden.
Konkreta exempel är att många som har intensivvårdats för COVID-19 kommer att behöva långvarig fysisk rehabilitering, kan ni hjälpa till på något sätt? Kan ni ta hand om de äldre som har drabbats hårt och behöver den kompetensen ni besitter?
Och kom ihåg, Sociala Medier är ingen fluga, det är ert absolut viktigaste och kraftfullaste kommunikationsverktyg.

Relaterade produkter
En digital mobil träningsupplevelse

TechnogymEn digital mobil träningsupplevelse

Läs mer

3. Säkerställ att ni har en fullvärdig både fysisk och digital verksamhet

Problemställning:
Många träningsverksamheter blev tagna på sängen av den abrupta störningen på marknaden p.g.a. virusutbrottet. Plötsligt sjönk antalet besökare, medlemmar ville frysa sina medlemskap och ännu värre, många beslutade att avsluta helt. Gymbranschen är traditionellt en centraliserad bransch, d.v.s. majoriteten av själva ”affären” sker mellan gymmets fyra väggar. Detta visade vara en synneligen sårbar affärsmodell. Att decentralisera och skala upp sing verksamhet med hjälp av teknologiska lösningar är något som kräver resurser, i form av framförallt tid men också pengar. De som var förberedda och redan hade påbörjat sin digitala resa innan krisen slog till stod mycket bättre rustade för att klara sig igenom den svåraste tiden.

Lösning:
Se till att ha en ”Phygital” (Physical & Digital) verksamhet. Decentralisera och skala upp din verksamhet genom smarta och prefesionella teknologiska lösningar. Det är inte för sent att börja, det är det aldrig. Är det inte så vi brukar säga om träning? Se gymmet som din och kundernas hub, där ni hänger och ses personligen, där ni tillhandahåller både produkter och tjänster som inte går att digitalisera fullt ut. Gymmet står för merparten av medvärdet i medlemskapet. Bygg samtidigt på med digitala erbjudanden som PT online/på distans, veckans träning, utmaningar, live-pass, webinarier, konsultationer via video, hälsotips via appar, mm. Möjligheterna är oändliga men det kräver förändring, både inom ledarskap och arbetssätt men också affärsmodeller. När du väljer att decentralisera din verksamhet går du från att vara en lokal aktör till att potentiellt ha hela världen som marknad, du kan skala upp din verksamhet utanför gymmets fyra väggar. Det är teknologins och digitaliseringens stora fördel och förmåga.

4. Utforma en nu, då och när-plan och börja investera i nyckelsteg

Problemställning:
Nu mer än någonsin är det svårt att prognostisera och sia om framtiden. Vi vet helt enkelt inte vad som sker ens om ett par veckor. Detta skapar oro och en otrygg känsla, det är helt enkelt mycket vi inte kan kontrollera.

Lösning:
Skapa en plan som bygger på små steg framåt, sex veckor, sex månader, ett år och två år. Planera och identifiera vad som är viktigast just nu, vad behöver ni investera i för att klara de kommande sex veckor, sex månader, o.s.v? När vi säger ”investera” menar vi inte enbart ekonomiskt, vi menar framförallt tids- och energimässigt. Planera vem i er verksamhet som ansvarar för vad och var beredd på att en stor dos felxibilitet och kreativitet kommer att krävas. Återbesök planerna regelbundet och anpassa utifrån rådande situation, våga vara innovativ. Våga misslyckas, gör det snabbt och gå vidare till att genomföra nästa idé. Var modig men passa dig från att handla dumdristigt, att genomföra omfattande strategiska verksamhetsförändringar i pressade tider är sällan en bra kombination. Behåll fokuset på kunden och ta hand om din personal i första hand. Det är främst hos din befintliga personal du hittar oanade talanger, kompetens och viljan att hjälpa till. Kom ihåg, vi sitter alla i samma båt.

Vi finns här för dig och delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter och kompetens. Vi finns bara ett samtal eller mejl bort, hör av dig.