Artikel

WHO intensifierar kampen mot fysisk inaktivitet

TextNorberto Lacourt

I juni förra året lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) den globala handlingsplanen “Fler aktiva människor för en hälsosammare värld 2018-2030”, som syftar till att främja en fysiskt aktiv livsstil. Den består av fyra strategiska mål som hör samman med ett varierat antal policyn och 20 specifika åtgärder med ett ambitiöst mål: att minska ungdomars och vuxnas fysiska inaktivitet med 15%.
Det är vetenskapligt bevisat att regelbunden fysisk aktivitet hjälper till att förebygga och behandla icke-smittsamma sjukdomar (NCD) som hjärtsjukdom, stroke, diabetes, bröst och tjocktarsmcancer.

Regelbunden fysisk aktivitet hjälper också till att förhindra högt blodtryck, undvika övervikt och fetma och förbättra mental hälsa, livskvalitet och välbefinnande. För närvarande uppfyller en av fyra vuxna (23%) och så många som tre ungdomar (11-17 år) av fyra (81%)  WHOs globala rekommendationer för fysisk aktivitet.
Det är därför  fysisk aktivitet också är en av huvudpelarna i FNs 2030 Sustainable Development Goals (SDGs).

Vad menas med “fysisk aktivitet”?

WHO definierar fysisk aktivitet som “vilken som helst kroppsrörelse producerad av det muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten) som kräver energiförbrukning”. Det kan göras på många olika sätt: promenader, cykling, sport och aktiv rekreation. Fysisk aktivitet kan också utföras som en del av eget arbete (jobb) och hushållsarbete.

WHOs globala rekommendation för fysisk aktivitet för främjande av vuxenhälsa är 150 minuter måttlig fysisk aktivitet per vecka, vilket motsvarar aktiviteter inom flera områden (arbete, resor, rekreation och sport). För ungdomar är rekommendationen 60 minuter med måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag.

Pelarna i WHOs handlingsplan

Vision: Flera aktiva människor för en friskare värld.

Uppdrag: Säkerställa att alla har tillgång till säkra miljöer och möjligheter att vara fysiskt aktiva, som ett verktyg för att förbättra den offentliga och individuella hälsan. Detta ska bidra till den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen i alla nationer.

Mål: En global minskning på 15% av fysisk inaktivitet hos vuxna och ungdomar före 2030 (och 10% före 2025).

Skapa aktiva samhällen

Fyra specifika åtgärder för att skapa ett paradigmskifte i samhällen som kan öka kunskapen, förståelsen och uppskattningen av de många fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet för alla åldersgrupper och mänskliga förmågor.

Skapa aktiva miljöer

Fem specifika åtgärder för att skapa och behålla miljöer som främjar och skyddar rätten till att alla människor och alla åldrar ska ha rättvis och säker tillgång till platser och utrymmen i sina städer. Alla ska kunna vara regelbundet fysiskt aktiva utifrån deras egna förmågor.

Skapa aktiva personer

Sex specifika åtgärder för att skapa och främja tillgång till möjligheter och program som hjälper människor i alla åldrar och förutsättningar att röra på sig regelbundet. Oavsett om det handlar om  individer, familjer eller hela samhällen.

Skapa aktiva system

Fem specifika åtgärder för att skapa och stärka ledarskap, styrning, samarbete mellan olika avdelningar, arbetskraftskapacitet och informationssystem. Syftet är att underlätta samordning och genomförande av åtgärder på regional, nationell och internationell nivå som främjar fysisk aktivitet och minskar sedentärt beteende.

Övervikt – ett globalt problem

Bland de många biverkningarna av stillasittande och inaktiv livsstil är fetma, en av de farligaste för människors fysiska och psykiska hälsa. De uppgifter som samlades in av WHO i februari 2018 talar sitt tydliga språk och är alarmerande.

Över hela världen har fetma nästan tredubblats sedan 1975.
År 2016 var över 1,9 miljarder vuxna över 18 år (39% av totalen) överviktiga.
Av dessa var över 650 miljoner överviktiga (13% av totalen).
Mestadels av världens befolkning bor i länder där övervikt och fetma dödar mer än undervikt.
41 miljoner barn under 5 år var överviktiga eller feta år 2016.
Mer än 340 miljoner barn och ungdomar mellan 5 och 19 år var överviktiga eller feta år 2016.
Detta är data som inte ska underskattas, den kan hjälpa oss att skapa stora förändringar eftersom fetma kan förebyggas och behandlas.

Technogyms uppdrag

Regelbunden fysisk aktivitet är en av huvudpelarna i kampen mot fetma och dess skadliga hälsoeffekter. Tränings- och välfärdsorganisationer har en nyckelroll i denna kamp som kan och måste vinnas. Technogym, precis som WHO, har länge föreslagit fysisk aktivitet som förebyggande verktyg och botemedel mot befolkningens ohälsa. Svaret på ett stillasittande liv är ett aktivt liv. Wellness.

Wellness är en social möjlighet för alla.

För regeringar som kan minska hälsovårdskostnader, för företag som kan räkna med mer kreativa och produktiva samarbetare och för alla medborgare som kan förbättra sin hälsa och livskvalitet.”

På den här fronten tar Technogym övertygande till alla medel tillgängliga för att dra sitt strå till stacken. Inte minst genom sitt sofistikerade digitala system och appen mywellness. – Den uppkopplade upplevelsen och personliga träningsappen som hjälper människor att uppnå positiva resultat både i sin träning och allmänna hälsa, på ett enkelt, snabbt och roligt sätt.
Från och med i år kan den enskilda användaren också bidra till kampanjen genom att registrera och ansluta sig till ett deltagande gym utan att behöva vara medlem, allt som krävs är att ladda ner appen. Väl nedladdad kommer det också att vara möjligt att motionera självständigt och därmed bidra till samling av MOVEs.

Let’s Move for a Better World

Let’s Move for a Better World är Technogyms sociala kampanj för att stötta kampen mot en stillasittande livsstil. Målet är att öka medvetenheten om de många fördelarna med motion genom en rolig utmaning. Genom att använda Technogym-relaterade produkter (utrustning och appar) under kampanjen kan du samla MOVEs. På så sätt motiverar vi människor att röra på sig samtidigt som de gör något gott för världen. MOVEs som samlas in kommer att doneras till ett välgörenhetsprojekt. Gör något gott för dig själv och andra samtidigt!
WIN-WIN.