Artikel

WHO – Träning kan rädda fem miljoner liv per år

Kontakta oss
Alexander Hed

Alexander Hed

Country Manager

+46 (0)8 441 87 80

Fördelar och risker med fysisk aktivitet och stillasittande beteende

Regelbunden fysisk aktivitet, som promenader, cykling, löpning, spontan- och organiserad idrott ger betydande fördelar för hälsan. Viss fysisk aktivitet är bättre än att inte göra något alls. Genom att bli mer aktiva över hela dagen kan människor på relativt enkla sätt uppnå de rekommenderade aktivitetsnivåerna.

Fysisk inaktivitet är en av de ledande riskfaktorerna för icke-överförbar sjukdödlighet. Människor som är otillräckligt aktiva har 20–30% ökad risk för dödsfall jämfört med personer som är tillräckligt aktiva.

Nyckelfakta

  • Fysisk aktivitet har betydande hälsofördelar för hjärtan, kroppar och sinnen
  • Fysisk aktivitet bidrar till att förebygga och hantera icke-överförbara sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes
  • Fysisk aktivitet minskar symtom på depression och ångest
  • Fysisk aktivitet förbättrar tänkande, inlärning och bedömningsförmåga
  • Fysisk aktivitet säkerställer hälsosam tillväxt och utveckling hos unga människor
  • Fysisk aktivitet förbättrar det allmänna välbefinnandet
  • Globalt uppfyller 1 av 4 vuxna inte de globala rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet
  • Upp till 5 miljoner dödsfall per år kunde avvärjas om den globala befolkningen var mer aktiv
  • Människor som är otillräckligt aktiva har 20–30% ökad risk för dödsfall jämfört med personer som är tillräckligt aktiva
  • Mer än 80% av världens ungdomar är otillräckligt fysiskt aktiva

WHOs svar på problemet

År 2018 lanserade WHO en ny global handlingsplan för fysisk aktivitet 2018–2030 som beskriver fyra policyområden och 20 specifika politiska rekommendationer och åtgärder för medlemsstaterna, internationella partner och WHO för att öka fysisk aktivitet över hela världen. Den globala handlingsplanen uppmanar länder, städer och samhällen att anta ett ” hela systemet ”-svar som involverar alla sektorer och intressenter som vidtar åtgärder på global, regional och lokal nivå för att tillhandahålla säkra och stödjande miljöer och fler möjligheter att hjälpa människor att öka deras nivåer av fysisk aktivitet.

År 2018 enades Världshälsoförsamlingen om ett globalt mål att minska fysisk inaktivitet med 15% fram till 2030 och anpassa sig till målen för hållbar utveckling. Världsledarnas åtaganden att utveckla ambitiösa nationella SDG (Sustainable Development Goals) initiativ ger en möjlighet att fokusera om och förnya insatser för att främja fysisk aktivitet.

Läs all fakta om fysisk inaktivitet  och hur det påverkar oss, klicka här eller på bilden.

Photo by Gabin Vallet