Nyhet

Qicraft Group köper The Academy

Qicraft Group stärker sin position på den svenska utbildningsmarknaden genom förvärv av The Academy.

Efterfrågan på kompetens växer i branschen och sättet vi konsumerar utbildningar på idag skiljer sig mycket mot vad det har varit. Qicraft Group vill vara med och utveckla, påverka och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Samtidigt som man vill framtidssäkra, inte bara sin egen affärsverksamhet, utan även kundernas.

Det är med stor glädje och stolthet Qicraft Group meddelar att man efter en lång process, nu tar över The Academys utbildningsverksamhet i Sverige. The Academy, som i år fyller 20 år, har genom åren utvecklats till ett av de starkaste, om inte det starkaste varumärket bland utbildningsföretagen inom träning och hälsa. De har också kommit långt i sin digitaliseringsresa, vilket självklart är en stor tillgång i Qicrafts strävan att fortsätta vara  aktuella i dagens exponentiella teknologiska utveckling.

Kompetens är en av Qicrafts fem hörnstenar och detta föranledde tidigare förvärv av utbildningsbolagen SAFE Education och Sports Club Education. The Academys affärsverksamhet blir härmed, tillsammans med tidigare förvärv, en viktig del i Qicrafts  strategi att stärka kompetensplattformen med ambitionen att skapa värde för sina kunder och partners.

The Academys samlade kompetens och erfarenhet i form av både lärarkår och metoder är välutvecklade och blir en mycket viktig pusselbit i bolagets framtida strategi.

 ”Vi är otroligt stolta över att påbörja resan med The Academy
för att hjälpa till att utveckla bolaget, skapa synergieffekter med befintliga bolag och komplettera vårt erbjudande.
Vi är också väldigt tacksamma över att vi nu kan få in en gedigen kompetensbank som tar oss närmare framtidens utbildningar inom tränings -och hälsoindustrin”
Säger
Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group

Samhällsansvar 

Sjukdomar till följd av stillasittande har blivit en epidemi och samhället är i stort behov av att fler ska vara fysiskt aktiva. Att bidra till en positiv utveckling för enskilda individer, branschen och samhället i stort ingår i Qicrafts mission –”Activating People”

Bättre kunskap genom ökad medvetenhet som enkelt förmedlas via olika typer av medier och metoder, kommer att bli ett av de värdefullaste och mest inflytelserika verktygen under den skakiga resan mot en hälsosammare värld. Qicraft är fast beslutna att göra sitt yttersta för att vara en stark kraft som bidrar till att vända den negativa trenden vi ser omkring oss idag.

”Efter en fantastisk resa med The Academy känns det idag mycket spännande att lämna över till Qicraft Group. I 20 år har vi och The Academys utbildningsteam påverkat och bidragit till ett mer hälsosamt liv för många människor.
Med Qicraft Groups mission, ”Activating People”, stora ambitioner och möjligheter ser vi att The Academy kommer att förvaltas och utvecklas på bästa möjliga sätt”
Säger tidigare ägare av The Academy.

Business as usual

De tidigare ägarna Helena Arnold, Christina Sivertsson och Linda Svensson som under 20 år byggt nuvarande The Academy har gjort en fantastisk resa och det gläder oss att de har valt att fortsätta vara aktiva i verksamheten och bidra till utvecklingen framåt. Qicraft Group förvärvar 100% av bolaget, som även i fortsättningen kommer att drivas som ett fristående bolag. Målet är att SAFE Education och The Academy ska fortsätta vara egna fristående bolag och agera som egna resultatenheter med egen ledning.

Från vänster: Håkon Bakkevig, Farhad Jabbari, Helena Arnold, Christina Sivertsson och Linda Svensson

Om The Academy

På The Academy brinner vi för att hjälpa dig att utvecklas som vägledare inom hälsa och träning. Det är det som driver oss och det är det som tar oss vidare mot ett av våra mål: att skapa ett gott liv för många människor.

The Academy startades 1999 som ett oberoende nätverk av professionella utbildare, föreläsare och inspiratörer. Vår grundtanke är att utbilda, fortbilda och inspirera ledare, tränare och instruktörer som är verksamma inom träning och hälsa. Tillsammans har vi kunskapen, viljan och verktygen för att få dig att lyfta mot nya höjder.

The Academys motto ”Learning for life” visar skolans strävan; en holistisk helhetssyn på utbildning där fokus ligger på personlig utveckling och att möta branschens efterfrågan av kvalitativ kompetens. Ledorden kvalité, entusiasm, personlighet och innovation genomsyrar hela verksamheten.

Om Qicraft

Qicraft är Nordens ledande samarbetspartner av träningsutrustning och relaterade tjänster inom hälsa och träning. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att investera i lönsamma affärer och leverera de bästa resultaten inom hälsa och wellness. Namnet Qicraft speglar den marknad vi arbetar inom och de ambitioner vi har: Qi står för energi och rörelse, Craft står för kvalitet och kompetens. Vår mission är Activating People och fungerar som vår ledstjärna i allt vi gör.

För frågor kring detta, vänligen kontakta Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group på farhad.jabbari@qicraft.se.

Kontakta oss
Farhad Jabbari

Farhad Jabbari

CEO Qicraft Group

+46 (0)8 441 87 80