Automatiserad cirkelträning skapar medlemstillväxt

I juni 2023 blev den automatiserade cirkeln Biocircuit från Technogym en central del av introduktionsprogrammet på träningscentret Spenst Trysil. Sedan dess har den innovativa cirkeln inte bara lett till snabbare träningsresultat för medlemmarna, utan också lett till att centret har lyckats öka antalet nya medlemmar.

 

Sedan implementeringen av Biocircuit har Spenst Trysil många nya medlemmar och en månatlig intäktsökning på hela 25%. Idag har 70% av medlemmarna ett medlemskap där Biocircuit ingår.

Individuella anpassningar ger snabbare resultat

 

Biocircuits förmåga att anpassa sig efter användaren har gjort den till ett effektivt verktyg i uppstartsfasen och som introduktion till träning för nya medlemmar. Från första inställningen kommer maskinerna automatiskt att justera sätets höjd, motståndet och ROM (rörelseomfång) för användaren. Detta ger personliga tränare möjlighet att skräddarsy program efter varje medlems fysiska förutsättningar och behov.

Medlemmar på Spenst Trysil har upplevt snabbare ökning i styrka och rörlighet. Resultaten är mätbara och cirkeln anpassar kommande träningspass efter resultaten. Biocircuit anpassar sig därmed inte bara efter nuvarande träningsstatus, utan kommer också att justera och anpassa programmen på ett effektivt sätt. Guidade övningar har skapat en säkrare träningsmiljö för nyregistrerade medlemmar, samtidigt som det har resulterat i fler driftsfördelar.

Kombination av styrka och kondition

 

Biocircuiten som används på Spenst Trysil består av både konditions- och styrketräningsmaskiner. Att träna hela cirkeln tar 30 minuter, fördelat på intervaller om 3,15 minuter för konditionsträningen och 45 sekunder för styrketräningen. Cirkeln erbjuder flera olika effektiva, utmanande och varierade träningsprogram baserade på medlemmarnas träningsmål. Genom biofeedback kan medlemmarna dessutom enkelt mäta och jämföra sina resultat från pass till pass.

Biocircuit

Styrketräning

 

Biostrength REV

Löpband

Uppföljning och Biofeedback

 

Medlemmarnas resultat och progression kan enkelt följas upp genom att de loggar in på Technogym App eller Mywellness Cloud från en dator. Här skapas en översiktlig bild av resultaten per pass och medlemmens träningsutveckling. Mywellness Cloud och Technogym App är digitala lösningar som ger medlemmar och personliga tränare djupare insikt i utförandet av varje enskild övning och skapar en helhetsbild av utvecklingen över tid.

Effektiva träningsprogram som engagerar och motiverar

 

Att Biocircuit erbjuder tidseffektiva pass med tydlig guidning och återkoppling har varit avgörande för att skapa träningsmotivation, och cirkeln används idag speciellt av nybörjare som har mindre erfarenhet av träning. Cirkeln har inte bara fungerat som ett effektivt verktyg vid introduktion av nya medlemmar, utan också som en naturlig väg till att bli en betalande medlem. Utöver att Biocircuit säkerställer en trygg och effektiv start, bidrar den även till en känsla av behärskning och därmed en positiv upplevelse kopplad till aktivitet samt en önskan om att fortsätta träna.

En meningsfull träningsupplevelse

 

”Den framgångsrika implementeringen av Biocircuit är inte bara kopplad till cirkelns teknologiska egenskaper, utan framför allt förmågan att skapa en meningsfull träningsupplevelse för medlemmarna,” säger Oddvar Knutsen, VD för Spenst Trysil.

”Snabbare träningsresultat har lett till att medlemmarna upplever en ökad motivation. Biofeedback gör det enklare för oss att upptäcka förbättringspotential och formar en naturlig väg framåt för våra medlemmar. Fokus på progression och individanpassning har gjort att Biocircuit idag fungerar både som ett tränings- och vägledningsverktyg i en och samma lösning.”

Bilder: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil 

Är du intresserad av att veta mer?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt

automatiserad-cirkeltrning-skapar-medlemstillvxt-qicraft-sweden