Digitala lösningar

Digitala lösningar

Kontakta oss

FRAMTIDEN ÄR DIGITAL. FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR.

Dagens människor använder dagligen digital teknologi till vardags, i arbete och inte minst, i samband med träning. Aldrig förr har vi samlat så mycket data och använt digitala verktyg för att underlätta, mäta och effektivisera.

Smartphones, mobilappar, smartwatches, pulsmätare är bara några enheter som idag är en självklarhet i de flestas vardag och grundkravet är en ständig till gång till uppkoppling för att kunna få vardagen att flyta på utan större hinder.

Dessvärre är sanningen att träningsanläggningarna idag inte är så digitalt utvecklade som medlemmarna/användarna förväntar sig. Mycket av kommunikationen sker från person till person eller via utskrivet material (t ex kartotek med medlemmarnas träningsprogram). Medlemmarna vill även att spårningen av sina träningsresultat ska ske så smidigt som möjligt, med minsta möjliga handpåläggning. Digitaliseringen har bara börjat sin utveckling, det vi ser är starten på en digital revolution som kommer skölja över alla människor och verksamheter.

Frågan är om man tänker proaktivt och agerar redan nu, eller om man tänker avvakta och riskera att hamna rejält på efterkälken i den tuffa konkurrensen?


”Adapt or die”
är det många som har hört talas om, eller ”Digital Darwinism”. Faktum är att av de 500 företagen som ingick i Fortune 500 1955, är det endast 11% kvar. Sedan år 2 000 till idag är det 52% som har försvunnit.

 

VILKA ÄR MÖJLIGHETERNA?

När vi på Qicraft Technogym pratar om digitala tjänster ser vi enorma möjligheter. Teknologi skapar möjligheter för våra kunder att erbjuda bättre service, driva retention, få djupare insikt om sina medlemmar och enklare kunna skräddarsy program för varje unik person. Digitala tjänster hjälper dig att komma närmre dina kunder, närmre omvärlden och du begränsas inte längre av träningsanläggningens fysiska väggar.  Teknologi gör det helt enkelt möjligt att arbeta smartare. Det viktigaste är dock att alltid utgå ifrån sin egna verksamhet, sina kunder/medlemmar och vilka utmaningar och behov som behöver lösas. Utifrån dessa kan vi tillsammans skapa en lösning som på riktigt adderar värde och löser viktiga utmaningar.

Läs mer om våra digitala tjänster och hur de kan skapa stor kundnytta och genom detta lönsamhet och nöjdare kunder (som förhoppningsvis får svårare att byta till annan aktör) för just dig.

Inspireras gärna av Technogyms satsning på teknologi via plattformen Mywellness Cloud – kolla gärna in filmen om Mywellness Cloud nedan och läs mer här om vilka möjligheter som öppnas upp.

Wellness Studio är en träningskedja bestående av 20-talet träningsanläggningar i sydöstra Sverige. Se på filmen nedan för att se hur de har integrerat mywellness® i sin verksamhet:

 

Gå til
digitala-lsningar-qicraft-sweden