Hälsosamma fastigheter
– ett koncept som gör alla till vinnare

Värdeskapande genom ett holistiskt tillvägagångssätt – upptäck fördelarna och öka hyresintäkterna.

”Hälsosamma fastigheter” är ett koncept där fastighetsägaren har tagit ansvar för att erbjuda en hälsosam miljö och möjligheten till en hälsosam livsstil för sina hyresgäster.  Man har som fastighetsägare fokuserat på människan, och genom att inkludera hälsosamma alternativ och lösningar gjort det enklare att göra aktivare och nyttigare val under arbetsdagen. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar ”hälsosamma fastigheter” som utrymmen som stöder människors fysiska, psykologiska och sociala hälsa och välbefinnande. 

 

Det är vanligt att skilja mellan tre viktiga komponenter för certifiering: arbetsmiljö, nutrition och aktivitet.

Arbetsmiljö

Bättre ventilation, belysning och miljökvalitet har ökat nettovärdet (NPV) från 37 till 55 dollar per kvadratmeter. Detta är ett resultat av arbetsvinster såsom minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

Nutrition

Ökad valfrihet och hälsosammare alternativ i personalrestauranger förbättrar både kostvanorna och minskar kaloriintaget för de anställda.

Aktivitet

Företag prioriterar alltmer de anställdas hälsa, och inkluderar aktiviteter som en del av personalens förmåner. Företagshälsa är en av de främsta trenderna år 2024.

Varför ska man erbjuda det?

En hälsosam fastighet skapar värde från tre olika perspektiv:

  •  

Fastighetsägaren

Skapar en attraktiv fastighet som har det hyresgästerna söker.

Hälsocertifierade fastigheter kan ta ut mellan 4,4 och 7,7% mer per kvadratmeter jämfört med de som inte är certifierade. Detta är oberoende av andra faktorer, såsom LEED-certifiering, byggnadsålder, renovering, hyreslängd m.m.

Hyresgästen/Företagen

  • Kan erbjuda det som medarbetarna efterfrågar och blir en attraktiv arbetsgivare.
  •  
  • Friskvårdsförmåner och möjlighet till aktivitet är idag bland de mest efterfrågade fördelarna hos arbetsgivare, och allt fler företag strävar efter att erbjuda detta. Det enklaste sättet att göra detta är genom att söka efter kontorsplatser där dessa möjligheter redan finns tillgängliga.

Medarbetaren

  • Kan på ett enkelt sätt göra hälsosamma val under dagen och på så sätt både må och prestera bättre. Medarbetare som är fysisk aktiva har lägre sjukfrånvaro och att medarbetarna känner sig mer energiska, nöjda och aktiva under arbetsdagen.

 

Lönsamheten bakom investeringen - Return on Wellness

“Studier visar att hälsocertifierade fastigheter kan ta ut mellan 4,4 och 7 % mer per kvadratmeter jämfört med de som inte är certifierade. Detta är oberoende av andra faktorer, såsom LEED-certifiering, byggnadsålder, renovering, hyreslängd m.m.”

4.7
Hälsocertifierade fastigheter kan ta ut mellan 4,4 och 7 % mer per kvadratmeter.

Yta tillgänglig för gym: 130kvm

Investering i gymutrustning: 1 miljon kr ex moms             

Totalt antal kvadratmeter att hyra ut: 8000 kvm

 

Köp utrustningen: Ett tillägg på 125 kr/kvm/år leder till att investeringen blir lönsam efter ett år.

Leasa utrustningen under 60 mån med 10% restvärde: ≥ 30 kr/kvm/år behövs för att investeringen ska bli lönsam.

Hyra utrustningen under 60 mån med 0% restvärde: ≥ 34 kr/kvm/år behövs för att investeringen ska bli lönsam.

Abonnera på aktivitetslösningar

 

Med hjälp av vår lösning ”Exercise as a service” (EAAS) gör vi det ännu enklare för dig. Prenumerera på den aktivitetslösning som passar er verksamhet. Lösningen inkluderar träningsutrustning, support, finansiering och service. Vi tar hand om allt från installation till aktivering av träningsutbudet. Du har friheten att välja mellan att köpa, leasa eller prenumerera på träningslösningar.

Låt dig inspireras av våra referenser

SEB

På SEB Arenastaden i Solna är medarbetarnas välmående och prestation av högsta prioritet. Genom att erbjuda en rad hälsosamma och inspirerande arbetsmiljöinitiativ strävar SEB efter att skapa en positiv arbetsplatskultur. 

Intility

En arbetsplats som främjar välbefinnande och inspiration blir alltmer avgörande för företag som vill engagera sina anställda och attrahera nya talanger. IT-företaget Intility har tagit ett ambitiöst steg mot att skapa en arbetsplats där hälsa och välbefinnande står i fokus.

Air Cargo Logistics

Målet för Air Cargo Logistics har varit att göra träning mer tillgänglig i vardagen och skapa en enklare och kortare väg till fysisk aktivitet. Gymmet används av nästan alla anställda och är tillgängligt dygnet runt.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi kommer hjälpa dig hela vägen från planering till aktivering. För att du ska kunna fokusera på din verksamhet så erbjuder vi även serviceavtal som gör att du kan vara trygg med att träningsutrustningen alltid är i gott skick och kan användas av slutkund. Dessutom har vi i många år arbetat med flertalet partners för att kunna vara behjälpliga med helheten gällande hälsosamma fastigheter.

Planering

Beställning

Installation

Aktivering

“Vi erbjuder många användarvänliga lösningar i form av utrustning med digitalt innehåll från Technogym, som inspirerar och guidar användaren. Vi har också nära samarbeten med aktörer som på andra sätt kan bidra till den hälsosamma arbetsplatsen. Tillsammans kan vi hjälpa kunden att få till den viktiga helheten.

 

 Kontakta mig så hittar vi bästa lösningen för just din fastighet!

 

My Allberg, Corporate Health Specialist

+46 736 14 56 00

Varför välja Technogym?

Idé & Plan

Vi hjälper dig att skapa ett attraktiv och motiverande friskvårdserbjudande utifrån dina förutsättningar.

Kvalitet

Technogym erbjuder användarvänliga produkter av hög kvalitet. Innovativ digital teknik ger användaren en unik träningsupplevelse.

ISO - certifiering

Vi är ISO-certifierade.
Att ge dig som kund kvalitet och trygghet i kundresan är väldigt viktigt för oss.

Finansiering

Hyra eller äga? Hos oss kan du välja att köpa, hyra eller leasa utrustning och därmed få olika alternativ för att möjliggöra finansieringen.

Underhåll

Låt oss ta hand om din träningsutrustning så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

hlsosamma-fastigheter-ett-attraktivt-koncept-qicraft-sweden