Köpvillkor för privatpersoner

Köpvillkor för privatpersoner

KÖPVILLKOR FÖR PRIVATPERSONER

 

Följande köp- och leveransvillkor (”Villkor”) gäller för avtal som ingås mellan Qicraft Sweden AB, organisationsnummer 556614–0447, Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna (”Qicraft”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) fysiska personer som köper produkter och tjänster (”Kund”) genom Qicrafts kundtjänst/försäljare via telefon eller e-post.

Avtalet mellan Qicraft och Kunden avseende köp av produkter och tjänster kommer fortsättningsvis att kallas ”Avtalet”. Kunden och Qicraft benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

 

1. OMFATTNING

1.1 Alla produkter som beställs och levereras från Qicraft i enlighet med dessa Villkor kallas nedan ”Produkter”.

1.2 Genom att beställa Produkter och tjänster från Qicraft accepterar Kunden dessa Villkor.

1.3 Dessa Villkor har företräde framför andra, eventuellt motstridiga bestämmelser som kan framgå av de dokument eller standardvillkor som gäller för liknande köp.

2. BESTÄLLNING/UPPRÄTTANDE AV AVTAL

2.1 En beställningsorder är ett bindande avtal. Avtalet mellan Parterna är giltigt när Qicraft skriftligen bekräftar Kundens beställning, genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden har angett i beställningen. Det är Kundens eget ansvar att ange rätt leveransuppgifter. Kunden ansvarar för att kontrollera att namn, e-postadress och leveransadress är korrekta, före genomförandet av beställning och betalning. Tyvärr är det inte möjligt att ändra adressen efter att beställningen har gjorts.

2.2 Qicraft ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan vårdnadshavares godkännande. Avtal kan endast ingås med Kunder med leveransadress i Sverige.

2.3 Qicraft förbehåller sig rätten att avvisa beställningar utan anledning. Falska beställningar rapporteras till polisen.

2.4 I händelse av felaktig beställning eller om beställningen har skickats av misstag måste Kunden omedelbart kontakta Qicrafts kundtjänst/försäljare via telefon eller e-post. Om Qicraft inte får meddelande om en sådan felaktig beställning inom en (1) dag blir ordern bindande.

2.5 Konsumentköplagen (1990:932) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller vid köp av Produkter och tjänster (och i tillämpliga fall Konsumenttjänstlagen (1985:716)) som genomförs av Kunder i egenskap av konsumenter.

 

3. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1 Priser

3.1.1 Våra priser anges i svenska kronor och inkluderar moms. Priset på Produkten kan variera beroende på försäljningskanal, distribution och specialerbjudanden. Vi kan när som helst ändra priserna för Produkterna samt leveranskostnader. De priser som framgår i offerten är de aktuella priserna som gäller för köpet. Avgifter för bärhjälp, installation, frakt, faktura, porto tillkommer och kan skilja sig i olika delar av landet.

3.1.2 Pris för inbärning och installation anges separat och utgör en tilläggstjänst som Kunden kan välja att köpa till.

3.1.3 Om Parterna inte har kommit överens om något annat förbehåller sig Qicraft rätten att justera priset mot bakgrund av förändringar i valutakurser, nya officiella uppgifter, såsom skatter eller liknande, eller andra oförutsedda utgifter.

 

3.2 Betalningsmetod

3.2.1 Qicraft erbjuder följande betalningsmetoder:

  • Finansieringslösning via Klarna Bank AB (”Klarna”)
  • Förskottsbetalning via banköverföring eller Swish.
  • Kortbetalning via Klarna.

3.2.2 Mer information om hur Klarna behandlar personuppgifter och kortuppgifter, finns att läsa i Klarnas dataskyddsinformation.

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

3.3 Försummelse av betalning för utrustning som är finansierad genom oss eller våra partners

3.3.1 Vid försummelse av betalningen för utrustning som finansieras via oss eller våra partners går ärendet till inkasso och vi förbehåller oss rätten att kräva hämtning av utrustningen. All hantering av sena och uteblivna betalningar och eventuella inkassoärenden sker i linje med god affärs- och inkassopraxis.

3.4 Kreditupplysning

3.4.1 Qicraft har rätt att ta en kreditupplysning på Kunder som beställer via faktura. Om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras, har vi rätt att begära full förskottsbetalning eller neka till beställningen. Om vi genomför en kreditupplysning, får Kunden en kopia av kreditupplysningen från kreditupplysningsföretaget.

 

4. LEVERANSVILLKOR

4.1 Leverans

4.1.1 Normal leveranstid för Produkten är inom tio (10) arbetsdagar efter att beställningen har blivit godkänd av Qicraft, om Produkten finns i lager. Vissa Produkter är beställningsvara, det vill säga en vara som inte finns i lager hos oss, och kan därmed innebära längre leveranstid. Den beräknade leveranstiden för beställningsvaror är mellan sex (6) till åtta (8) veckor. När Produkten har skickats från vårt lager får Kunden en bekräftelse från Qicraft. Kunden kommer att bli kontaktad separat av vår transportör med spårnings- och leveransinformation.

4.1.2 De leveranstider vi anger måste betraktas som vägledande. Om det finns en risk för leveransförseningar och förseningen i sin helhet beror på omständigheter från Qicrafts sida, förbinder sig Qicraft att informera Kunden så snart Qicraft blir uppmärksam om saken. Qicraft kommer också att informera Kunden om anledningen till förseningen och det nya beräknade leveransdatumet.

4.1.3 Om det finns en försenad betalning, relaterad till förhållandet med Kunden, har Qicraft rätt att först hålla Produkten och sedan, om förseningen utgör ett väsentligt avtalsbrott, säga upp avtalet och kräva ersättning för ytterligare kostnader som förseningen/avtalsbrottet har inneburit för Qicraft eller Qicrafts auktoriserade underleverantör. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Qicrafts kostnader för transport och lagring av Produkten under perioden från den överenskomna leveransen och det faktiska leveransdatumet.

4.1.4 I de fall en Produkt returnerats till Qicraft lager för att Kunden inte har varit anträffbar på uppgivet telefonnummer och därmed inte kunnat motta leverans, förbehåller Qicraft sig rätten att debitera Kunden en avgift som täcker returkostnad till lager samt eventuell teknikertid. I de fall fraktbolag har avtalat tid för leverans men Kunden inte är anträffbar, förbehåller Qicraft sig rätten att debitera Kunden för ett nytt leveransförsök.

4.1.5 Kunden intygar genom att godkänna Villkoren att hemleverans kan ske med lastbil på allmän väg fram till den fastighet som Kunden uppgett. Leverans ska kunna ske utan båttransport (Gotland är dock undantag för denna avtalspunkt) eller flygtransport. Separat överenskommelse mellan Qicraft och Kund kan göras för att avtala om transport till närmsta färjeläger eller annan avtalad plats.

4.1.6 Inbärning av en Produkt förutsätter att Produkten kan bäras dit utan att ta skada på Produkt eller att personalen utsätts för arbetsskaderisk. Qicraft åberopar sig rätten att neka en inbärning om personalen upplever risk för arbetsskada, Produktskada eller risk för skada på omgivning. Det är Kundens ansvar att säkerhetsställa att intagningsvägar har tillräckliga mått för att leverans av Produkt ska kunna genomföras.

4.1.7 Vi friskriver oss ansvaret om Kunden inte har angett korrekt adress. Kunden måste därmed bekosta fraktkostnaderna för ny leverans. Kunden kan välja att avbryta köpet, men fraktkostnaden dras då av från orderbeloppet före återbetalning.

4.1.8 OBS! Kunden ska ange C/O-adress om Kunden bor på en annan adress än Kundens folkbokföringsadress. Om Kunden bor på en C/O-adress är det viktigt att Kunden anger fullständigt namn på den person som är folkbokförd på adressen.

 

4.2 Frakt

4.2.1 Leverans av paket/pallar sker dagtid till port, dörr- eller tomtgränsen, så långt man kommer fram med transportfordonet. Inbärning och installation kan erbjudas mot en extra kostnad. Information om mått och vikt, samt rekommenderat antal personer kan lämnas på begäran.

4.2.2 Fraktkostnader tillkommer och varierar beroende på storleken på beställningen. Den aktuella fraktkostnaden debiteras i efterhand.

4.2.3 Kunden kan välja att hämta Produkten från Qicrafts lager utan fraktkostnader.

4.2.4 Bruksanvisning för installation ingår i produktförpackningen.

 

5. TRANSPORTSKADOR

5.1 Qicraft ansvarar för Produkterna under leveransen. Klagomål om transportskador måste göras inom rimlig tid direkt till transportören. Kunden bör därför kontrollera om Produkten är transportskadad vid mottagandet. Dolda fel måste rapporteras till Qicraft inom rimlig tid efter att Kunden upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet.

5.2 Kunden måste behålla allt emballage och originalförpackning av Produkten i händelse av transportskador.

 

6. ÅNGERRÄTT

6.1 När Kunden köper Produkter på distans och handlar i egenskap av konsument, gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

6.2 Enligt lagen har konsumenter rätt att frånträda köpeavtalet inom 14 dagar (ångerfrist), räknat från och med att Konsumenten mottagit Produkten. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Om din beställning innehåller flera Produkter, eller om Produkten består av flera delar, börjar ångerfristen att gälla den dag då Kunden, eller en annan person som Kunden har angett för oss, mottog den sista Produkten eller den sista delen av beställningen.

6.3 Om Kunden vill åberopa sin ångerrätt, ska Kunden skriftligen informera oss om det inom ångerfristen, genom att skicka ett e-postmeddelande till Qicraft. Kunden kan även använda vår ångerblankett och skicka den ifyllda blanketten till oss via e-post eller per post. Ladda ner ångerblanketten häroch bifoga blanketten tillsammans med den Produkt som Kunden ska returnera.

Returadress:
Lagerservice AB, Vallgatan 8, 571 41 Nässjö.

6.4 Kunden ska returnera Produkterna till oss inom 14 dagar från den dag Kunden meddelat att Kunden vill utnyttja ångerrätten. Kunden ansvarar ensamt för returkostnaderna. För att ångerrätten ska vara gällande, måste Produkten returneras till oss i samma skick som Kunden fick den och förpackad i originalförpackning. Originalförpackningen och medföljande bruksanvisning samt klisterdekaler måste returneras i sändningen. Om Produkten skickas på ett sätt som påverkar dess skick eller om Produkten har använts, har Qicraft rätt att göra avdrag för värdeminskningen. Kunden är ansvarig för Produkternas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

6.5 Kunden ska kontakta Qicraft för att boka en retur genom att skicka ett e-postmeddelande. Returkostnaden beror på Produktens storlek och dras av från beloppet som återbetalas till Kunden när vi mottagit returen.

6.6 En kopia av ångerblanketten måste medfölja returförsändelsen av Produkterna. Kunden ska ange kontonumret som Kunden vill att beloppet ska återbetalas till på ångerblanketten, så att vi kan återbetala beloppet så snart vi har mottagit och kontrollerat returen.

6.7 OBS! Vanligtvis tar det ca 10 arbetsdagar från det att vi har registrerat returen tills återbetalningen är Kunden tillhanda. I vissa fall kan det ta upp till 14 dagar innan Kunden har tagit emot återbetalningen.  Vi har dock rätt att välja mellan att; hålla inne med återbetalningen till det att Produkten har inkommit i retur och vi har kunnat fastställa Produktens skick, eller till dess att Kunden kan bevisa att Produkten har returnerats till oss. Återbetalning sker till det kontonummer som Kunden har angivit.

6.8 Ångerrätten gäller endast konsumentköp. Om Kunden köper våra Produkter i egenskap av näringsidkare eller juridisk person, gäller inte heller ångerrätten eller annan konsumentskyddslagstiftning.

 

7. UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN

7.1 När Kunden köper Produkter som har producerats i enlighet med Kundens instruktioner eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel gäller inte ångerrätten. Detta kan vanligtvis gälla specialbeställda föremål i till exempel en ovanlig färg, vilket är föremål som vi inte har i vårt lager och därför måste beställas.

7.2 I samband med att Kunden beställer en Produkt som inte omfattas av ångerrätten kommer Kunden att få tydlig information om det innan Kunden slutför beställningen.

 

8. PRODUKTEGENSKAPER OCH REKLAMATION

8.1 Konsumenter har rätt att reklamera fel eller brister i Produkter i upp till tre (3) år efter mottagandet av Produkten. Kunden är skyldig att göra en reklamation inom rimlig tid efter att felet har upptäckts, riktlinjerna i konsumentköplagen är tillämpliga.

8.2 Om Kunden vill reklamera en Produkt, ska Kunden kontakta Qicraft och bifoga dokumentation (bilder) på skadan/felet.

8.3 Qicraft ansvarar endast för att Produkten levereras med kvalitet och med de funktioner som anges i produktspecifikationen. Om en produktspecifikation inte bifogas måste det överlämnas till Kunden på skriftlig begäran.

8.4 Produktgarantin framgår i offerten och gäller tillverkningsfel. Fel som orsakas av normalt slitage, felaktig eller försumlig användning eller ovanliga påfrestningar täcks inte av produktgarantin. Rätten till reklamation gäller heller inte om Produkten har använts med andra obehöriga tillbehör.

8.5 Förutom vad som anges i produktspecifikationen har Qicraft inget ytterligare ansvar för Produktens kvalitet, lämplighet, användning eller funktion. Viss utrustning levereras omonterad.

8.6 Om reklamationen gäller träningsutrustning för hemmet som löpband, crosstrainer eller liknande, måste Kunden kontakta Qicrafts serviceavdelning via hemsidan. I händelse av klagomål betalar Kunden frakt för Produkten till Qicrafts servicecenter.

8.7 När Qicraft har fått den reklamerade Produkten kommer felet att undersökas. Om det senare visas att kvaliteten på Produkten inte överensstämmer med den aktuella produktspecifikationen, ska Qicraft korrigera felet och eventuellt ersätta det med en alternativ Produkt. Om det mot bakgrund av omständigheterna i varje fall visar sig att returen endast kan göras till ett orimligt pris av Qicraft, kommer köpet istället att returneras. För frågor angående reklamationer och returer utöver vad som nämns i detta avtal, kan Kunden kontakta Qicrafts kundtjänst.

8.8 Qicraft ska hållas fri från ansvar av förlust som Kunden kan ha drabbats av som ett resultat av köp och/eller användning av Produkten.

8.9 I händelse av godkänd reklamation, kommer Kunden att få ersättning för eventuella fraktkostnader med anledning av returen.

 

9. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

9.1. Qicraft har rätt att åberopa Force Majeure vid förseningar och skador som uppkommer av händelser och omständigheter som står utanför Qicrafts kontroll, vilket innebär att Qicraft är befriad från skyldighet att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser om Force Majeure situation föreligger och att Qicraft därmed inte blir skadeståndsskyldig gentemot Kunden. Force Majeure situationer kan exempelvis, men inte uteslutande, vara händelser såsom: strejk, naturkatastrofer, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, förseningar hos leverantörer som Qicraft inte kan undvika eller övervinna utan ekonomiska förluster. Qicraft åtar sig att meddela Kund vid tillfälle av Force Majeure-händelse.

9.2. Om Qicraft åberopar Force Majeure enligt denna bestämmelse ska Kunden omedelbart underrättas om detta. I händelse av sen underrättelse har Kunden rätt till ersättning för inträffad skada som kunde ha undvikits.

9.3 Varje Part ska bära sina egna kostnader, skador eller förluster till följd av bestämmelserna i detta avsnitt.

9.4 Oavsett vad som har sagts ovan om undantag från sanktion har en Part rätt att säga upp avtalet om fullgörandet av en betydande förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

 

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

10.1 Qicraft behöver behandla de personuppgifter Kunden anger i samband med beställningen, för att kunna fullfölja skyldigheterna enligt dessa Villkor, behandla ordern och erbjuda god kundservice. Qicraft behandlar personuppgifter på ett krypterat och säkert sätt samt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/697 (”GDPR”). Qicraft behöver behandla Kundens personuppgifter för att kunna skicka Produkterna till Kunden och för att eventuellt kunna kontakta Kunden i samband med beställningen.

10.2 Qicraft kan dela Kundens personuppgifter till personuppgiftsbiträden, för att fullfölja avtalet med Kunden (exempelvis fraktbolag). Genom att ingå avtal med Qicraft eller kontakta Qicraft, ger Kunden Qicraft ett allmänt förhandstillstånd och samtycke till att Qicraft anlitar personuppgiftsbiträden för att fullgöra avtalet med Kunden, och på så sätt om beskrivits i Qicraft integritetspolicy. Mer information om Qicrafts behandling av personuppgifter finns att läsa i integritetspolicyn.

10.3 Qicraft använder cookies på sin webbplats. Om Kunden inte accepterar användningen av cookies kan Kunden ändra inställningarna i din webbläsare och stänga av användningen av cookies. Mer information om Qicrafts användning av cookies finns att läsa i cookiepolicyn.

 

11. FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

11.1 Qicraft reserverar sig för eventuella felskrivningar, tryckfel och prisfel, och förbehåller sig rätten att rätta sådana fel när Qicraft uppmärksammas om dem, vilket kan innebära att Qicraft inte kan leverera i enlighet med den felaktiga; offerten, marknadsföringen eller på annat sätt. Qicraft reserverar sig även för moms- och andra skatteförändringar.

11.2 Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och Qicraft förbehåller sig rätten att annullera Kundens beställning eller en del av den, om Produkten är slutsåld. Om Kunden har beställt en Produkt som är slutsåld kommer Kunden att meddelas om detta, eventuellt tillsammans med information om ett nytt beräknat leveransdatum eller alternativ Produkt. Kunden kommer att ha möjlighet att acceptera Qicrafts nya erbjudande med de angivna ändringarna Qicraft föreslår alternativt avbryta beställningen.

11.3 Qicraft tar inte ansvar för person-, produkt- eller andra sakskador till följd av felaktig användning av Produkten. Kunden ska följa bruksanvisningen vid montering, installation, användning och/eller rengöring av Produkten.

 

12. TVIST

12.1 Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister genom förlikning. Kunden kan kontakta Konsumentverket för att få hjälp i en eventuell tvist med Qicraft. Om en förlikning inte nås efter medling via Konsumentverket kan Parterna skriftligen begära att Konsumentverket överlämnar tvisten till Konsumentombudsmannen. Kunden har även rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (mer information finns att läsa via www.arn.se). Dessutom kan Kunden lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Klagomål som lämnas via den digitala plattformen, kommer automatiskt att bli vidarebefordrat till rätt nationellt tvistlösningsorgan, som därefter försöker lösa tvisten tillsammans med Parterna utanför domstol.

12.2 Qicraft har dock alltid rätt att vända sig till allmän domstol för att kräva in betalning för en förfallen fordran.

kpvillkor-fr-privatpersoner-qicraft-sweden