Technogym

TEAMBEATS – format för pulsbevakad gruppträning


Kontakta oss
Försäljning

Pulsbevakad gruppträning är en starkt växande trend på den globala
träningsmarknaden. Vi har satt ihop alla delar – puls, tid och musik,
på en och samma plats; Technogyms TEAMBEATS™-system. På så sätt
behöver du inte flera olika lösningar och tränarna kan enkelt sätta upp
och styra alla delar av ett pulsbaserat gruppträningspass. Mycket
enklare, mer effektivt och det gör passen ännu roligare

 

TRÄNAREN STYR

Genom TEAMBEATS™-appen i UNITY™-kiosken styr tränaren tid, musik och klassdeltagarna, vilket ger en motiverande push och teamkänsla i gruppen.

STÄLL KLOCKAN

Tränaren maximerar träningsupplevelsen genom att på UNITY SELF™-kiosken ställa in intervalltid, nedräkning och vilotid. Klockan på storbildsskärmen visar tydligt hur lång tid som återstår av respektive del.

KOLLA TRÄNINGSRESULTAT OCH SPARA DATA

Via mywellness®-appen kan användaren efter genomfört pass följa upp sin egna insats och få information om hur lång tid hen varit i respektive pulszon, antal genererade MOVEs samt se grafik över pulsens utveckling under passet. All träningsdata sparas på användarens individuella konto i mywellness®.

ANVÄND DIN FAVORITMÄTARE

Eftersom TEAMBEATS™ är kompatibelt med de vanligast förekommande pulsmätarna på marknaden kan klassdeltagarna ta med sina egna pulsmätare eller låna anläggningens kompatibla pulsband.

Helhetslösning

När du väljer att använda Technogyms TEAMBEATS™
-system kan vi erbjuda en komplett lösning som
innehåller följande:
UTBILDNING OCH FÄRDIGA KLASSER: I vårt system,
med tillhörande produkter, ingår en halvdagsutbildning
med en av våra Master Trainers samt sex färdiga
klassupplägg som tränarna på anläggningen kan
köra igång med direkt efter avslutad utbildning.
GOLV: Via våra samarbetspartners kan vi erbjuda
specialdesignade golv som är anpassade för just din
anläggning. Med ett specialdesignat golv förhöjer
man deltagarnas upplevelse och får träningsytan
att sticka ut.
BILDSKÄRM: Den visuella delen av träningsupplevelsen
är väldigt viktig. Vi rekommenderar därför storbildskärmar
i form av LED-displayer eller TV-skärmar, vilken
man väljer beror på den specifika ytans design och
vilken ambitionsnivå man har.


technogym-teambeats-format-fr-pulsbevakad-grupptrning-qicraft