Kommunal och statlig verksamhet

Kommunal och statlig verksamhet

Kompletta träningslösningar inom offentlig upphandling

Kontakta oss
Försäljning

Vi erbjuder kompletta träningslösningar för den kommunala och statliga sektorn.

Vår långa erfarenhet av offentlig upphandling säkerställer en professionell hantering av anbudsprocesser.
Du får en kunnig sparringpartner som hjälper dig att hitta bra lösningar inom upphandlingens budgetram.
Läs mer om våra träningslösningar här eller kontakta oss idag.
Vi hjälper dig gärna med allt från anbudsprocessen till planering, etablering och underhåll.

kommunal-och-statlig-verksamhet-qicraft-sweden