Technogym fokuserar på en hållbar miljö

Technogym fokuserar på en hållbar miljö

Friska människor, en hälsosam planet.

Technogym är ett företag som tar sitt sociala ansvar på allvar och är intresserad av att främja välbefinnande och miljömässig hållbarhet i allt de gör. Technogym Village och Technogyms produkter bygger på starka miljöprinciper.

Miljövänligt huvudkontor

Technogym väljer produktmaterial som är förnybara, hälsosamma och säkra. Huvudkontoret, Technogym Village är också byggt med miljön i åtanke, där Technogym har åtagit sig att säkerställa att huvudkontoret alltid är en förebild för grön effektivitet. Det investeras i ett naturligt kylsystem i byggnaden, i spaet återanvänds energin och det är högt fokus på återanvändning och återvinning.

technogym

Miljövänliga produkter

Ett exempel är Excite Live-serien, som använder vattenbaserad istället för lösningsmedelsbaserad färg och inte innefattar förkromning.

  • I genomsnitt utgör återvinningsbara material mer än 95% av vikten av varje producerad Technogym-produkt.
  • Dessutom återanvänds all förpackning flera gånger.
  • Materialen som används i produkterna innehåller inga giftiga komponenter och överensstämmer med EU-standarder för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
  • Genom att använda kvalitetsmaterial håller våra produkter länge eftersom de är mindre benägna att gå sönder. Det betyder färre reservdelar, mindre avfall och mindre användning av råvaror.
  • Våra produkter, där det är tekniskt möjligt, är utformade för att säkerställa energieffektivitet utan att kompromissa med prestanda, t.ex. Excite + cardio-linjen innehåller självgående versioner som kan generera sin egen energi att fungera.

Wellness Foundation

Wellness Foundation är en ideell organisation grundad för att hjälpa skolor, universitet, institut, forskningscentra och alla offentliga eller privata enheter som arbetar med att förbättra människors livskvalitet.

Wellness Valley-projektet

År 2002 hade Nerio Alessandri en vision att förvandla Romagna-regionen till det första internationella hälsodistriktet genom att investera i dess sociala, historiska, konstnärliga, naturliga och jordbruksresurser. Idén utvecklades till Wellness Valley-projektet, som fokuserar på att skapa ett nätverk av individer och organisationer i området som är intresserade av att främja välbefinnande som en livsstil.

Wellness Valley-aktiviteter syftar till att skapa fördelar: i regionen – genom åtgärder som syftar till att förbättra invånarnas livskvalitet; och utanför regionen – genom projekt som syftar till att locka turister och arbetare som letar efter en inbjudande och stimulerande miljö. Technogyms huvudkontor – Technogym Village – är porten till projektet Wellness Valley; utgångspunkten för besökare som vill lära sig mer om hur Romagans avancerade faciliteter hjälper till att främja en hälsostil.

 

Etiska riktlinjer

I över 30 år har Technogym främjat wellness som en affärsmöjlighet och som ett val för socialt ansvar. Respekt för människor, miljö och mångfald har alltid varit en integrerad del av de värderingar vi tror på och som vi önskar i vår dagliga professionella verksamhet. För att skapa ledning som hämtar inspiration från dessa värden har företaget beslutat att utfärda en etisk kod som finns i följande pdf-fil.

technogym-fokuserar-p-en-hllbar-milj-qicraft-sweden