Flyesmaskiner och pec deck-maskiner

Med en flyes maskin och pec deck  maskin kan du köra  isolationsövningar som aktiverar stora delar av din bröstmuskel samt främre delen av axel.