En hälsosam fastighet är strategin för välmående medarbetare

Att vårt sätt att arbeta har förändrats är något som nog ingen har undgått. Fastighetsägare står inför höga vakanser och företag möter utmaningar när det gäller att få tillbaka medarbetarna till kontoren. Hur kan man lösa detta? Genom att skapa fastigheter där medarbetarna kan prestera på topp och må bra. För att uppnå detta behöver man tänka på helheten. Oavsett om det handlar om val av lunch, möjligheten att kunna ta trapporna istället för hissen eller möjligheten att få in ett träningspass under arbetsdagen så bör fastigheten man arbetar i uppmuntra till hälsosamma val.

 

Läs om hur SEB har lyckats skapa en hälsosam fastighet och byggt upp sin företagskultur och popularitet som arbetsgivare.

 

Medarbetarnas välmående är av största vikt

 

 

På SEB Arenastaden i Solna är medarbetarnas välmående och prestation av högsta prioritet. Genom att erbjuda en rad hälsosamma och inspirerande arbetsmiljöinitiativ strävar SEB efter att skapa en positiv arbetsplatskultur. Detta innebär en arbetsmiljö som omfattar allt från hälsosam mat till ett stort utbud av möjligheter till fysisk aktivitet i anslutning till arbetsplatsen. Idag erbjuder de sina medarbetare ett flertal restauranger och caféer i huset som serverar nyttig och näringsrik mat. De bakar allt bröd som serveras själva och kaffet som serveras är gjort på egenrostade kaffebönor.

Byggnaden är genomgående ljus och har ett naturligt ljusinsläpp från stora härliga fönster som säkerställer att medarbetarna kan njuta av dagsljuset. För att underlätta starten på dagen med en cykeltur tillhandahåller SEB även ett stort cykelgarage med plats för 1200 cyklar.

Träningen en naturlig del av arbetsdagen

 

SEB strävade efter att skapa goda träningsmöjligheter för så många som möjligt. En viktig målgrupp som de önskade nå var de som vanligtvis inte tränar på gym. Genom att implementera många olika träningsformer och samarbeta med en partner som kan erbjuda aktiviteter för medarbetarna, oavsett träningserfarenhet, har de lyckats nå detta mål och få många medarbetare att bli mer aktiva.

Allas arbetstider ser olika ut och idag används gymmet flitigt under en stor del av arbetsdagen, det är frihet under ansvar som gäller för medarbetarna vilket lett till att man kan välja när det passar ens eget schema att ta en paus för att få in träning i vardagen. Gillar man att träna tillsammans så erbjuder SEB över 40 olika gruppträningspass/vecka bl.a. cykel och yoga och statistiken visar att detta är ett populärt inslag för många. Gruppträningspassen är i stort sätt alltid fullbokade.

    1.  

En stor fördel i rekryteringen

 

Att kunna erbjuda medarbetarna träningsmöjligheter har inte bara tillfört värde för de som redan arbetar på SEB, utan det är i allra hösta grad även en fördel när det gäller att rekrytera nya talanger. Att kunna få in träning och aktivitet under arbetsdagen är någoting som efterfrågas av många och studier visar att det är en av de mest efterfrågade förmånerna när människor ska välja arbetsplats*.

Valet föll på Technogym som träningspartner

 

När SEB skulle välja träningspartner genomfördes en upphandling där flera av de ledande leverantörerna utvärderades. Mikael Eriksson, Facility Manager på SEB berättar varför valet föll på Technogym:

 

Technogym’s förslag bedömdes av projektgruppen och referensgruppen som det som bäst motsvarade SEBs krav. De viktigaste parametrarna som bedömdes var kvalitet, användarvänlighet, hållbarhet och attraktivitet.

Uppföljning och framtidsplaner

 

Mikael berättar att de är väldigt nöjda över den hälsosamma arbetsplats de har lyckats skapa i Arenastaden. Företagets noggranna uppföljningar visar att medarbetarna inte bara drar nytta av, utan också uppskattar den aktiva och hälsofrämjande miljön.

 

Han fortsätter med att betona att framtidsplanen är att fortsätta stötta medarbetarna i att upprätthålla en balanserad livsstil. Att erbjuda lösningar som främjar hälsa och välmående förväntas bli ännu viktigare för företagets konkurrenskraft, enligt Mikael. Därför kommer vi fortsätta att fokusera på att hålla våra erbjudanden relevanta och attraktiva för medarbetarna inom detta område

Biocircuit

Styrketräning

 

Biostrength REV

Är du intresserad av att veta mer?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

en-hlsosam-fastighet-r-strategin-fr-vlmende-medarbetare