Referens - Hälsoföretag

Från patient till medlem – Träningskoncept och affärsidé

FotoIlja hendel

Kontakta oss
Pär Risberg

Pär Risberg

Health & Medical Sales Specialist, Licensed Physiotherapist

+46 (0)703 33 36 45

Aktivitet som medicin och affärsidé. Vi skapade det tillsammans!

Framtidens medicin är aktivitet. Åtta av tio vuxna är fysiskt inaktiva och uppfyller inte hälsomyndigheternas rekommendation om måttlig aktivitet. Men visste du att fler än sju av tio vill träna regelbundet?

Qicraft har utvecklat konceptet ”Från patient till medlem”. Konceptet innebär att vi på Qicraft hjälper dig som hälsoklinik att ge patienterna ett fullvärdigt träningserbjudande kopplat till de lokaler och terapeuter de redan känner. Konceptet ger kliniken en bra ekonomisk plattform och patienterna en möjlighet att träna i en trygg miljö med närhet till en professionellt uppföljning.

Fredrik Rustad från Qicraft, Svein Vike och Thomas Johansen från Fysio 3.

Konceptet ”Från patient till medlem” – långsiktigt och lönsamt

Utöver din kunskap om ditt eget företag, patientgrupp och lokala förhållanden kan vi på Qicraft vara en viktig stöttepelare. Vi bidrar med utrustning, kompetens och värdefull kunskap om lönsam verksamhetsledning i ditt företag.

För de flesta är tillgängligheten till träning viktigt för att komma igång. Dessutom är säkerheten och möjlighet till uppföljning avgörande för många. Sex av tio har stort förtroende för de råd de får från hälso- och vårdpersonal, och många efterfrågar redan träningserbjudanden där de har tillgång till sjukgymnaster, läkare m.m.

Ekonomiskt lönsamt

 

Fysio 3 i Elverum är ett hälsocenter som hade modet att investera. De är ett bra exempel på hur ”från patient till medlem” fungerar i praktiken. De började med konceptet ”Från patient till medlem” 2014 och har sedan dess fått över 700 betalande medlemmar. Vidare har de haft en genomsnittlig årlig procentuell omsättningstillväxt på 62% (siffror hämtade från proff.no).

Att kunna erbjuda ett kunskapsbaserat aktivitetskoncept är en mycket bra idé.
Inte minst ekonomiskt.

Thomas Johansen, Fysioterapeut och ägare Fysio 3

 

Thomas Johansen och hans kollegor i Fysio 3 såg behovet att kunna erbjuda sina patienter ett fullvärdigt träningserbjudande och genom det skapa en ännu mer hållbar klinik. Fredrik Rustad och Qicraft fick möjlighet att hjälpa till med kunskap, teknik, produkter från Technogym, gynnsam finansiering och professionell solid uppföljning genom alla processer. Svein Vike fick möjlighet att gå från ”patient till medlem” i ett träningskoncept som tar hand om alla hans behov av ett säkert, strukturerat och socialt arrangemang för både rehabilitering och vidare träning.

För oss har Qicraft varit en viktig stöttepelare, både innan vi öppnade centret och senare. De stöder oss med utrustning och expertis och inte minst värdefull kunskap om hur vi ska driva verksamheten på bästa möjliga sätt.

Thomas Johansen, sjukgymnast och ägare

Kompetens skapar resultat

Det första steget i att förvandla dina patienter till medlemmar är ett möte med oss. Det är din hälsokompetens i kombination med vår branscherfarenhet som skapar framgång. Ingenting lämnas åt slumpen ”Från patient till medlem” är en systematisk och tydlig process uppdelad i fyra faser:

  1. Analys
  2. Strategi
  3. Genomförande
  4. Utvärdering

Våra hälsospecialist hjälper till i alla steg. Allt arbete dokumenteras och rapporteringsrutiner fastställs utifrån de utvärderingsprocesser som genomförs.

”Från patient till medlem” – långsiktigt och lönsamt för dig som företag

Vi vet att alla företag är olika, och alla har olika utmaningar. Vi på Qicraft jobbar hårt för att hitta enkla och bra lösningar som möter just dina behov. Vår hälsospecialist Pär Risberg hjälper dig gärna!