Från patienterbjudande till medlemstillväxt

I juni 2023 integrerades Biocircuit från Technogym som en central del av Lia Terapis rehabiliteringsprogram. Sedan dess har den automatiserade cirkeln inte bara accelererat framstegen bland patienter utan också effektiviserat övergången från patient till betalande träningsmedlem.

Biocircuit utgör nu en hörnsten i centrets omfattande träningsutbud och lockar en jämn fördelning av användare, med 50% patienter och 50% träningsmedlemmar. Införandet av Biocircuit har inte bara resulterat i att 75 nya medlemmar signat upp sig, utan även en månatlig intäktsökning på 25%.

Idag har imponerande 70% av rehabiliteringscentrets medlemmar registrerat sig för att använda Biocircuit-cirkeln, vilket tydligt visar dess popularitet och framgång.

Individuella anpassningar påskyndar resultat

 

Biocircuits förmåga att skräddarsy sig efter användaren har gjort den till ett kraftfullt verktyg inom rehabilitering. Redan från första inställningen anpassar maskinerna automatiskt sitsens höjd, motståndet och rörelseomfånget för varje individuell patient. Detta ger terapeuterna möjlighet att skapa skräddarsydda program som tar hänsyn till varje patients specifika fysiska förutsättningar och behov.

 

Patienter vid Lia Terapi i Trysil har sett imponerande framsteg när det gäller ökad styrka och rörlighet, och resultaten är både mätbara och integreras i framtida behandlingsprogram. Biocircuit anpassar inte bara träningen efter den nuvarande nivån av styrka och motstånd, utan hjälper också till att accelerera rehabiliteringsprocessen på ett effektivt sätt. De vägledande övningarna har inte bara skapat en tryggare träningsmiljö för patienterna, utan även lett till flera operationella fördelar.

Kombination av styrka och kondition

 

Dagens cirkel består av en blandning av styrke- och konditionsapparater. Cirkelträningsmetoden innebär tidsbestämda intervaller på 3,15 minuter för konditionsträning och 45 sekunder för styrketräning, vilket ger en total varaktighet på 30 minuter. Programmen erbjuder effektiva, utmanande och varierade träningspass. Genom Biofeedback kan patienterna enkelt mäta och jämföra sina resultat från pass till pass.

Biocircuit

Styrketräning

 

Biostrength REV

Löpband

Patientuppföljning och Biofeedback

 

Uppföljningen av resultat och framsteg görs genom att patienterna loggar in på Technogym app eller Mywellness Cloud på sin dator. Här skapas en tydlig överblick av resultaten för varje träningspass samt patientens övergripande utveckling. Mywellness Cloud och Technogym app är digitala verktyg som ger både patienter och terapeuter djupare insikt i utförandet av varje övning och skapar en helhetsbild av patientens framsteg över tid.

Engagemang genom effektiva träningsprogram

 

De träningspassens relativt korta varaktighet och tydliga feedback har varit avgörande för att skapa motivation för träning. Cirkeln används idag särskilt av nybörjare och personer med mindre erfarenhet av träning.

 

Biocircuit har inte bara fungerat som ett verktyg i rehabiliteringsprocesserna, utan också som en naturlig väg till att bli en betalande medlem på centret. Förutom att Biocircuit säkerställer en trygg och effektiv rehabilitering, bidrar den också till en känsla av framsteg och en positiv upplevelse av träning som inspirerar till fortsatt engagemang.

En meningsfull upplevelse

 

”Det framgångsrika införandet av Biocircuit är inte bara en fråga om cirkelns teknologiska egenskaper, utan handlar framför allt om förmågan att skapa en meningsfull träningsupplevelse för våra patienter,” säger Oddvar Knutsen, vd och fysioterapeut.

 

”Snabbare framsteg och tydliga resultat har gjort att patienternas ansträngningar känns betydelsefulla. Genom användningen av biofeedback blir det enklare för oss fysioterapeuter att identifiera varje patients förbättringspotential och vägleda dem vidare.

 

Med fokus på progression och individuella anpassningar har Biocircuit blivit både ett tränings- och rehabiliteringsverktyg, vilket ger en komplett och effektiv lösning för våra patienters behov.

Är du intresserad av att veta mer?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

frn-patienterbjudanden-till-medlemstillvxt-qicraft-sweden