Tillbehör Olympic Power Rack – Hörnförstärkningar

Ökar stabiliteten av hela strukturen i Olympic Power Rack

Vad är nästa steg?