Artikel

Hur påverkas träningsbranschen av Coronaviruset (Covid-19) på kort sikt och tips för en stark ”omstart”

 

Kontakta oss
Alexander Hed

Alexander Hed

Country Manager

+46 (0)8 441 87 80

Coronaviruspandemin skapar stora problem för den globala träningsbranschen.

Vi är dock säkra på att vi alla kan, tillsammans som en enad industri, övervinna denna svåra situation. Bakom alla svårigheter ligger en möjlighet. Gymägare kan använda den nuvarande situationen för att implementera nya strategier och tänka på hur de kan serva sina kunder på nya sätt, som till exempel genom att erbjuda bättre och mer omfattande digitala träningslösningar.

Trots att det känns som att den här krisen har pågått i en evighet, bör vi komma ihåg att vi i  Europa har kortare erfarenhet av viruset och hur det påverkar samhället än framförallt Kina, men även andra delar av Asien. Syftet med denna artikel är att lyfta fram vad vi kan lära oss av erfarenheterna hittills.

Relaterade produkter
En digital mobil träningsupplevelse

TechnogymEn digital mobil träningsupplevelse

Läs mer

Utifrån samtal som EuropeActive (Herman Rutgers – Owner Global GrOwth Partners & EuropeActive Ambassador) har haft med experter i både Asien och Europa och samtal som vi själva har haft med både kunder i Norden och Technogym i Italien, kan vi nu ge några konkreta tips. Vissa av dessa punkter är baserade på rent sunt förnuft, andra kan vara mer ögonöppnande. Se detta som en potentiell checklista för ditt företag. Du har med all sannolikhet redan vidtagit många av nämnda åtgärder, men det kan vara bra att repetera.

Generell checklista

 1. Sätt hälsa, säkerhet och trygghet för din personal och medlemmar främst.
 2. Skapa en “COVID-19” arbetsgrupp med representanter för de olika avdelningar i ert företag (PT, grupptränare, medlemsrådgivare, marknadsföring, städning, mm.). Se till att ha strukturerade möten regelbundet.
 3. Som ledare är det mycket viktigt att hålla sig ”lugn och samlad”. Det kan lätt bli emotionellt men se till att du som ledare föregår med gott exempel, visa empati men behåll kontrollen.
 4. Bibehåll och eventuellt höj din hygienstandard i gymmen. Undersök och utvärdera vad som beövs göras.
 5. Håll dig uppdaterad på vad lokala och regionala myndigheter erbjuder för stöd. Ekonomisk stöd är förstås det första som dyker upp i huvudet, men undersök även andra möjligheter. T.ex. erbjuder andra länder möjlighet till att få skyddsutrustning och andra typer av material som kan vara viktig i din verksamhet.
 6. Håll dig uppdaterad på folkhälsomyndighetens rekommendationer och efterlev regeringens krav. Några exempel kan vara rengörings- och desinfektionsrutiner, placering och tillgänglighet av handsprit och fysiska avståndsåtgärder för att säkerställa att kunderna känner sig trygga och förblir aktiva. Det kan vara så att vissa yrkesgrupper på din eller dina träningsanläggningar ska bära skyddsutrustning. Inte för att regeringen kräver det, utan för att skapa en tryggare miljö både för anställda och medlemmar.
 7. Kunskapsutveckla din personal. Utbilda, instruera, hjälp och coacha de för att underlätta verksamhetens digitala omvandling. Återigen, föregå med gott exempel, håll dig själv uppdaterad och försumma inte din egen kunskapsutveckling.
 8. Erfarenheten har visat oss en oundviklig process, där du alltid tror att du kommer att undvika nästa fas, men det kommer du inte. Ingen kan vara säker på vad som händer i framtiden.
  Dessa fyra faser är:
  a. Självinförda åtgärder för att skydda personal och kunder.
  b. Delvis stängning – Möjligen beslutad av regeringen (maxantal kunder vid en viss tidpunkt och/eller under gruppaktiviteter).
  c. Total stängning s.k. ”lockdown”.
  d. Delvis öppet (med gränser för maxantal kunder och/eller gruppaktiviteter).
 9. Erfarenheten i Kina har hittills visat att detta inte är en hälso- och ekonomisk kris som snart är över. Verkligheten är att vi inte vet och inget vi kan påverka. Allt vi kan göra är att göra vår lilla enskilda del för att bidra till en sammantagen mindre belastning i vården och för att försöka hålla oss friska. Detta gör vi genom att följa experternas rekommendationer.
 10.  När denna kris väl verkar vara över, slappna då inte av. Denna kris kommer att ge ringar på vattnet och exempelvis högre hygienstandarder (och rengöringskostnader) kommer att bli normen. Social distansering kan vara en fortsatt viktig fråga för exempelvis många personliga tränare.
 11.  Sammantaget är nyckeln att kommunicera rikligt med både dina medlemmar, din personal och ditt lokala samhälle.

Detta är en mycket svår tid för alla, och det kommer inte att bli lättare. Men med attityden ”vi sitter alla i samma båt” kan gymägare, personal, leverantörer, banker och regeringar flytta berg och vi kommer att gå ur detta som en starkare och bättre bransch!

Herman Rutgers Owner Global GrOwth Partners & EuropeActive Board member

Läs hela artikeln som Herman Rutgers har skrivit för EropeActive här.

Vi på Qicraft finns här för er som en stabil och stark partner, inte bara nu genom den här krisen, utan alltid.