Digitala lösningar

GDPR Webinar – för Mywellness

TextSebastian Östman

Kontakta oss

Inbjudan GDPR Webinar – för Mywellness

 

Datum: 24 maj 2018
Tid: kl. 13:00- ca14:00


ANMÄLAN

Klicka här för att anmäla dig 


AGENDA

 • Vad är GDPR och vad betyder det för oss?
 • Vilka åtgärder har Technogym gjort
 • Vilka åtgärder måste anläggningen göra?
 • Vad är sekretesspolicyn
 • Var lägger jag in den
 • Var ser medlemmen det
 • Vilka är användarvillkoren
 • Var lägger jag in den
 • Var ser medlemmen det
 • Vilken kommunikation kan jag skicka utan samtycke?
 • Hur får jag samtycke?
 • Hur gör jag mitt eget samtycke?
 • Hur definierar jag om medlemmen har godkänt eller inte?

Vad är GDPR och vad betyder det för oss som har Mywellness?

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska databeskrivningsförordningen (GDPR) i kraft.

Syftet med den nya lagen är att skydda personuppgifter och behandla dem i EU

Verifiera att personuppgifter om varje individ samlas in och skyddas säkert, samtidigt som användarna får fler rättigheter när det gäller egen information.

Detta säger vi:

Som dataprocessor för personuppgifter är vi skyldiga att informera kunderna om de personuppgifter vi lagrar och hur vi använder deras data för att leverera våra tjänster.Denna information ska vara tillgänglig för en kund och kunden har rätt att vägra dela informationen. En av huvudpunkterna för detta är att informationen ska vara förklarande och förståelig för personen i fråga.

Elektronisk kommunikation där det finns marknadsaktiviteter (nyhetsbrev eller försäljningsrelaterade)

Det måste vara ett samtycke från kunden att detta kan levereras till den berörda personen.

Användaren ska kunna ta med sin data efter att kundrelationen är klar.

Servicemeddelanden är lagliga och skickas utan samtycke

Kontakt via telefon behöver inte samtycke


Nya funktioner och förbättringar riktade till användaren

 • Förenklad och förbättrad sekretesspolicy och användarvillkor
 • Samtycke för marknads aktiviteter i App och MyWellness.com
 • Möjlighet att göra profil Privat (inte synlig på listor i leaderboard och klassbokning)

Nya funktioner och förbättringar riktade till centrum

 • Förenklad och förbättrad sekretesspolicy och användarvillkor
 • Möjlighet för kundens integritetspolicy och användarvillkor
 • E-postkommunikation endast till kunder som har givit sitt samtycke
 • Godkännandeskontroll via Pro.MyWellness.com
 • Säkrare lösenord för anställda (Automatisk lösenord förnyelse)

Vilka åtgärder måste centret göra?

 1. Se till att medlemmen får information om vilken data som samlas in i MWC, antingen genom manuell registrering eller genom integration med medlemssystemet. (utan att aktivera MWC-kontot, men med TGS-nyckel om medlemmen använder detta)
 2. Se till att avtalet innehåller information om hur du använder dessa uppgifter i uppföljningen i MWC
 3. Se till att MWC: s sekretesspolicy överensstämmer med reglerna och ange eventuellt information som är nödvändig för din anläggning
 4. Kontrollera att användarvillkoren för MWC överensstämmer med reglerna och ange eventuellt information som är nödvändig för din anläggning
 5. Se till att automatisk epostkommunikation inte innehåller merförsäljning eller relaterad till försäljning.
 6. Om automatiserade e-postmeddelanden innehåller merförsäljning eller försäljning måste de konfigureras för att kräva samtycke vid leverans
  Om du har andra aktiviteter via MWC som kräver speciellt samtycke måste detta skrivas in i systemet

Vad är sekretesspolicyn

Sekretesspolicy är ett dokument som förklarar i detalj hur man behandlar och hanterar personuppgifter

Om du inte sätter in din egen integritetspolicy i sitt system är är det Technogyms generella som träder i kraft

Du bör ändå läsa igenom och kvalitet se till att detta överensstämmer med reglerna och lägg till det på

Pro.mywellness.com under deras informationsskydd.

Denna information är endast kopplad om medlemmen skapar sitt MWC-konto. Om medlemmen inte

Samtycker kommer medlemmen inte att kunna skapa ett MWC-konto

Kontaktpersonen som ser denna information när:

 1. De skapar ett MWC-konto på anläggningen.
 2. Om de inte är medlemmar men använder funktionen GeoLocation i appen.
 3. Efter att de har skapat sitt konto
  -I appen under Inställningar och Om eller under Mina klubbar i appen
  -På mywellness.com under Inställningar, längst ner på sidan eller under ditt nuvarande klubbmedlemskap

Vilka är användarvillkoren

Användarvillkoren ska på ett enkelt och begripligt sätt förklara för personen som berörs hur ni använder persondata

Om du inte anger egna användarvillkor i deras system är det Technogyms tillämpliga

Du bör ändå läsa igenom och se till att detta överensstämmer med reglerna och lägg till det på

Pro.mywellness.com enligt deras användarvillkor.

Denna information är endast kopplad om medlemmen skapar sitt MWC-konto. Om medlemmen inte säger att de

Samtycker, kommer medlemmen inte att kunna skapa och skapa ett MWC-konto

Kontaktpersonen som ser denna information när:

 1. De skapar ett MWC-konto på anläggningen.
 2. Om de inte är medlemmar men använder funktionen GeoLocation i appen.
 3. Efter att de har skapat sitt konto
  -I appen under Inställningar och Om eller under Mina klubbar i appen
  -På mywellness.com under Inställningar, längst ner på sidan eller under ditt nuvarande klubbmedlemskap

Hur får jag samtycke?

Samtycke av marknadsaktiviteter ger medlemmen själv eller av en anställd som registrerar detta till medlemmen.

Anpassat samtycke för distribution av försäljningsrelaterad kommunikation måste skapas.

 • När medlemmen skapar sitt MWC-konto på App, MyWellness.com eller Unity
 • Medlemmen kan därefter bevilja eller säga upp samtycke via appen eller www.MyWellness.com
 • Alla befintliga medlemmar som inte har ett konto eller inte har gett sitt samtycke kommer att skriva ut att de inte har gett sitt samtycke.
 • Medarbetare på anläggningen kan godkänna detta via profilen för kontakten på Pro.MyWellness.com

Anpassat samtycke kan göras om det behövs samtycke för en viss åtgärd

 • Samtyckena kan göras på Pro.MyWellness.com (om medlemen är i en kedja måste detta ske på kedjenivå)
 • Samtycket kan bekräftas av medlemmen i App eller www.MyWellness.com

Anställda kan samtycka i enlighet med medlemmen på Pro.MyWellness.com

Kontakta oss