Digitala lösningar

TEAMBEATS™- system för pulsbaserad gruppträning

TextBrian van den Brink

Nu har den som driver träningsanläggning ingen anledning att titta efter olika lösningar för pulsbaserad gruppträning. Med Technogyms TEAMBEATS™-system kan tränarna sätta upp och styra alla delar av ett pulsbaserat gruppträningspass/cirkel – puls, tid och musik.

Genom TEAMBEATS™-appen styr tränaren tid, musik och klassdeltagarna, vilket ger en motiverande push och teamkänsla i gruppen.

STÄLL KLOCKAN

Tränaren maximerar träningsupplevelsen genom att på UNITY SELF™-kiosken ställa in intervalltid, nedräkning och vilotid. Klockan på storbildsskärmen visar tydligt hur lång tid som återstår av respektive del.

ANVÄND DIN FAVORITMÄTARE

Eftersom TEAMBEATS™ är kompatibelt med Polar H7 och många andra pulsmätare* på marknaden kan klassdeltagarna ta med sina egna pulsmätare eller låna anläggningens kompatibla pulsband.

KOLLA TRÄNINGSRESULTAT OCH SPARA DATA

Via mywellness®-appen kan användaren efter genomfört pass följa upp sin egna insats och få information om hur lång tid hen varit i respektive pulszon, antal genererade MOVEs samt se grafik över pulsens utveckling under passet. All träningsdata sparas på användarens individuella konto i mywellness®.

*Testade pulsmätare som är kompatibla med TEAMBEATS™-systemet: Polar H10 och H7, Garmin Premium Heart Rate Monitor, Garmin HRM-TRI, MYZONE-MZ-3, Scosche RHYTHM+ och Wahoo TICKR. Andra märken kan vara kompatibla, men behöver testas på respektive träningsanläggning för att säkerställa kompatibilitet.