Finansiering

Varför finansiera träningsutrustning?

Med Qicrafts finansieringslösningar blir det enklare att förverkliga drömmar.

Kostnaden för inköp av träningsutrustning vid uppstart av en ny träningsanläggning eller vid en satsning på att ta nästa steg i utvecklingen är ofta ett av de största hindren för de flesta verksamheter. Genom att finansiera dessa kostnader fördelas kostnaden över 3-7 års tid och verksamheten får en trygg och hanterbar månadskostnad. Genom vårt bolag Qicraft Finance kan vi erbjuda finansiering av produkter, teknologi och lösningar. Med Qicraft Finance ger vi våra kunder möjligheten till skräddarsydda finansieringslösningar. Vi erbjuder både finansiell och operationell leasing, beroende på vilket som passar dig bäst.

Det är många som har frågor och funderingar kring finansiering och därför ställde vi några frågor kring detta till Ann Persson, Financial Advisor på Qicraft Finance

Kontakta oss

Varför ska man leasa utrustning när man kan köpa?

– Jag skulle säga flexibilitet! Det gör det lättare att budgetera, kostnaden sprids ut över en längre tid och på så vis kan man undvika dyra nyinvesteringar. Likvida medel binds inte upp i anläggningstillgångar utan finns istället tillgängliga för den dagliga verksamheten.

– Med hyra/leasing kan man dessutom räkna av hela hyreskostnaden mot den skattepliktiga vinsten. En annan effekt är att lönsamheten ökar då varken tillgångar eller skulder tas med i balansräkningen. Med hyres/leasing avtal kan företaget själv välja när det är dags att förnya sin utrustning så att man kan hänga med i den teknologiska utvecklingen.

Hur lång tid kan man lägga leasingen på?

– Praxis är det mellan 36-60 månader men vi erbjuder lösningar på 24-72 månader.  

Vad är viktigt att tänka på innan man ansöker om finansiering?

– Vid nyöppnad anläggning så är det viktigt att ha en klar affärsplan och en likviditetsbudget samt grundlig information om ägarna och dess bakgrund. Vid befintliga anläggningar är det viktigt att ha aktuella siffror och att presentera samt att på ett enkelt sätt kunna svara på varför man gör denna ytterligare investering. I båda fallen kan det vara bra att ha tänkt på olika scenarior vad gäller säkerheter – är jag beredd att gå i borgen för min investering eller betala en kontantinsats?

Vilka är de vanligaste misstagen som leasingtagare gör?

Det vanligaste misstaget är att man utgår ifrån att företaget ska äga sin utrustning – att man ser det som ett köp. Kan branschen ändra till att tänka att de hyr en funktion så skulle det förändra mycket. Det är bara att jämföra med bilbranschen – idag tänker konsumenten inte att de ska köpa en bil utan: vad får jag för 3000 kr per månad, vad ingår? Service och enkelhet har blivit allt viktigare samt krav på flexibilitet, om 2 år kanske vi vill ha en annan bil eller annan utrustning.  Ett annat misstag är att man gör en ”glädjekalkyl” – estimeringen av antalet medlemmar och tiden att nå breakeven. Var realistisk och be om hjälp. Vi på Qicraft finns för konsultation – vi besitter oerhört mycket kompetens  – nyttja den!

Till sist, varför ska man som potentiell kund välja Qicraft Finance?

– Som kund får du framförallt en enda kontaktyta – Qicraft. Oavsett om du har frågor gällande finans, service, utbildning, utrustning osv. Det förenklar kundens vardag och ger en nära relation vilket i slutändan gör att vi har större möjlighet att erbjuda en skräddarsydd finanslösning.

Tack!

Genom samarbete med några av världens mest kända och välrenommerade finansbolag känner vi oss trygga med att kunna erbjuda branchens bästa finanseringslösningar.

Vår starkaste partner är DLL Group.

DLL är ett globalt finansbolag med tillgångar på över 30 miljarder euro. Företaget grundades 1969 och har huvudkontor i Eindhoven i Nederländerna. DLL erbjuder finansiella lösningar inom lantbruk, livsmedel, hälso- och sjukvård, miljövänlig teknik, entreprenad, transport, industri samt IT och dokumenthantering. DLL samarbetar med tillverkare, återförsäljare och distributörer av utrustning i över 30 länder för att stödja deras distributionskanaler och hjälpa till att utveckla verksamheten. Genom att kombinera kundfokus med djupgående branschkunskap levererar DLL hållbara finansiella lösningar för produkternas livscykler, som till exempel lagerfinansiering, detaljhandelsfinansiering och finansiering av begagnad utrustning. DLL är ett helägt dotterbolag inom Rabobank koncernen.