News

Styrketräning är tillbaka med fokus på hälsofördelarna

TextTechnogym

FotoTechnogym

Biostrength-möter den ökade efterfrågan på effektiv och smart styrketräning

Styrketräning var otroligt populärt under 80-talet. Då bestod den till stor del av styrkelyft och traditionell bodybuilding för att bygga stora muskler. Idag ser vi globalt hur styrketräningen återigen ökar i popularitet. Men istället för att bygga stora muskler är det nu styrketräningens generella hälsofördelar som många är intresserade av. Dessutom är dagens nya form av styrketräning effektiv och enkel.

För att möta den ökande efterfrågan på effektiv styrketräning lanserar Technogym Biostrength, en serie träningsmaskiner som med artificiell intelligens tar styrketräningen till nästa nivå.

 

biostrength

Styrketräning ger enorma hälsoeffekter

För inte alltför länge sedan var styrketräning bara kopplat till visuella effekter och prestationsmål. De generella hälsoaspekterna var fortfarande inte kända. Men med dagens forskning vet vi bättre. Styrketräningen har stora hälsofördelar som leder till ett ökat välbefinnande och en bättre livskvalitet. Det är detta som gör att träningsformen nu ökar i popularitet igen. Styrketräning ökar bentätheten och muskeluthållighet. Den förbättrar ämnesomsättningen, vår kardiovaskulära hälsa och hjälper till att balansera kroppssammansättningen. Styrketräning leder dessutom till att rehabilitering och återhämning efter en skada går snabbare.

biostrength

Styrketräning gynnar alla

Det säger sig självt att styrketräning är viktigt för elitidrottare, eftersom det avsevärt minskar risken för skador och gör det möjligt för dem att utvecklas i sin sport. Inom träningssammanhang, kallas styrkan ofta ”alla kvaliteters moder”, eftersom muskelstyrka är grunden för att bli snabbare, uthålligare och att övervinna motstånd.

Men styrketräning är inte bara till för elitidrottare. Styrketräning ger fördelar för alla. För äldre (>70 år), vet man idag att styrketräning, även i liten mängd, effektivt bekämpar den fysiska svaghet som en minskad muskelmassa till följd av ökad ålder leder till. Allt fler läkare skriver ut ”träningsrecept” för att uppmuntra till styrketräning, till exempel med hjälp av en personlig tränare.  Seniorer som styrketränar minskar risken för skador. Dessutom leder en förbättrad muskeltonus och muskelstyrka till ett mer aktivt och självständigt liv.

Styrketräning utmanar också den gamla myten om aerob träning som den mest effektiva vägen till viktminskning. I verkligheten är styrketräning också ett bra sätt att gå ner i vikt, eftersom ökad muskelmassa också bränner fett efter själva träningen. Fenomenet kallas EPOC (Excess Post-Exercise Oxygen Consumption), vilket refererar till de kalorier som kroppen fortsätter att förbränna även efter träningspasset. Styrketräning aktiverar därför både ämnesomsättningen och balanserar kroppssammansättningen. Tack vare detta kan styrketräning till och med intensifiera och påskynda viktminskningen.

biostrength

Biostrength: nästa generations styrketräningsutrustning

En av de största utmaningarna med styrketräning är att hitta rätt belastning. Utöver detta är rörelsomfång, hastighet, antal repetitioner och vilotid andra faktorer som påverkar resultatet. Oavsett vilket mål man har med träningen är det många som känner en osäkerhet kring dessa faktorer. Få har dessutom möjlighet att träna med en personlig tränare vid varje träningspass. Därför lanserar Technogym nu en serie träningsmaskiner som hjälper användaren att uppnå bästa möjliga effekt av styrketräningen, oavsett mål och oavsett närvaro av en fysisk personlig tränare.

Technogyms helt nya Biostrength är en serie styrketräningsmaskiner vars inställningar automatiskt anpassar sig till varje användare. Bakgrunden är artificiell intelligens, och maskinerna både justeras automatiskt och guidar användaren i utförandet av övningen. Med Biostrength kan resultatet av styrketräning förbättras med upp till 30%, jämfört med traditionell styrketräning på samma tid.

Biostrength-serien ser automatiskt till att belastning, rörelseomfång och hastighet är optimalt. Dessutom säkerställer den ergonomin och indikerar även antal repetitioner och set. Det patenterade Biodrive-systemet erbjuder 6 olika motstånd för att förbättra träningens effekt beroende på önskat träningsmål.

Relaterade produkter
Biostrength

TechnogymBiostrength - Biostrength

Läs mer

 

Program riktade till olika kundgrupper ger möjligheter till merförsäljning

Biostrength-seriens träningsprogram är lätta att anpassa efter olika kundgruppers behov. AI möjliggör ett personligt program för alla och vägleder och anpassar träningen allt eftersom användaren blir starkare. All träningsdata sparas automatiskt och användaren får även feedback i realtid på sin prestation.

Idag finns fyra färdiga program som hjälper tränings- och rehabcenter att erbjuda sina kunder anpassade träningsprogram beroende på målsättning:

Hypertrophy – ökar muskelmassan och formar kroppen
Motståndet ökar under den excentriska fasen, när muskeln sträcks ut, för att bidra till muskelfibrernas nedbrytning och på sikt ökad muskelmassa.

Power – träna som en atlet
Med focus på explosiv kraft. Motstånd utan tröghet skapar explosivitet genom att tillåta användare att utöva maximal kraft med total kontroll och säkerhet.

Strong – maximal belastning på musklerna
Visköst motstånd (trögflytande) gör att ju snabbare du trycker ju mer utmanande blir motståndet.

Tone – få mer muskeltonus med mindre ansträngning
Elastiskt motstånd med en gradvis ökning av arbetsbelastningen för att förbättra muskeltonus genom hela rörelsebanan.

 

biostrength programs

Möjligheten att skräddarsy träningsprogram för olika kunder och dessutom kunna erbjuda en kontrollerad och säkrare träning ger tränings- och rehabcenter möjligheter att öka försäljningen.

För att locka nybörjare erbjuder Biostrength en ökad motivation eftersom styrketräningen ger snabbare resultat på kortare tid. Det är också säkrare att börja träna utan att behöva komma ihåg inställningar och motstånd.

Träningsentusiasterna å sin sida kan i stället dra nytta av den precision som introduceras i styrketräningen, som hela tiden optimerar träningens effektivitet och ger feedback på prestation.

Kontakta oss så berättar vi mer om Biostrength-seriens möjligheter!