Pressmeddelande

Technogym engagerar sig i Friskvårdsföretagens arbete för stärkt folkhälsa

TextJohanna Karlsson

Friskvårdsföretagen har tecknat samarbetsavtal med Technogym och Eleiko. Syftet med samarbetet är stärka Friskvårdsföretagens arbete för en folkhälsopolitik som går ut på att fler människor ska bli mer aktiva.

Almega Friskvårdsföretagen arbetar för ett folkhälsopolitiskt paradigmskifte, där utgångspunkten för folkhälsopolitiken är att fler människor ska bli mer aktiva. Nu har Technogym och Eleiko tecknat samarbetsavtal med Friskvårdsföretagen för att bidra till detta arbete.

– Det är ett stort steg framåt i vårt arbete för en modern folkhälsopolitik. Med Technogym och Eleiko i ryggen får vi tillgång till kompetens och erfarenheter från internationella företag som ligger i framkant inom träning och friskvård, säger Christer Zaar, ordförande Almega Friskvårdsföretagen.

I takt med att den livsstilsrelaterade ohälsan ökar så växer behovet av en folkhälsopolitik som på ett konstruktivt sätt tar sig an det ökande stillasittandet. Genom att aktivera befolkningen kan ohälsa, vårdköer och vårdkostnader minska. Även hos Technogym och Eleiko ser man behovet av ett långsiktigt arbete för att vända negativa hälsotrender och stärka folkhälsan.

– Vi är stolta och glada att bli en del i Friskvårdsföretagens viktiga arbete för att få den svenska befolkningen att bli mer aktiv. Vår bransch har både möjligheten och skyldigheten att bidra på alla sätt till att främja en aktiv livsstil hos befolkningen. Genom Technogyms globala närvaro vill vi bidra med internationell expertis samt vår långa erfarenhet i branschen. Vår ambition med samarbetet är att bidra till att sätta hälsa och rörelse högt upp på dagordningen, både inom branschen, i den politiska debatten och i samhället i stort, säger Alexander Hed, Country Manager Technogym/Qicraft Sweden.

– Eleiko ser mycket positivt på att tillsammans med Friskvårdsföretagen verka för att fler människor ska bli mer aktiva. Som en ledande aktör inom idrott, träning och friskvård i såväl Sverige som internationellt, hoppas vi kunna vara en stark röst för ökad folkhälsa. Vi ser det som en central del i vårt företags vision att skapa en starkare värld, säger Erik Blomberg, VD Eleiko Group AB.

Kontakta oss
Försäljning

Kontakt
Friskvårdsföretagen
Gustav Wiel-Berggren
+46 70-654 46 52
gustav.wiel-berggren@almega.se

Technogym/Qicraft Sweden
Alexander Hed
+46 733 71 30 82
alexander.hed@qicraft.se

Eleiko Group AB
Erik Blomberg
+46 765 260 618
erik.blomberg@eleiko.com