Tjänster

Gör din PT-verksamhet lönsam, framgångsrik och hållbar!

Personal Training Business Management

I samarbete med SAFE Education erbjuder vi er utbildningen ”Personal Training Business Management”. Ett affärsutvecklingsprogram för ägare, chefer och andra ledare på träningsanläggningar med ambition att starta upp och/eller utveckla sin PT-verksamhet på både kort och lång sikt.

Senaste åren har det debatterats friskt om huruvida PT verksamhet är lönsam eller inte. Några saker som ständigt kommer upp på agendan är hur man rekryterar och behåller bra personal, skapar en trygg arbetsmiljö och ser till att beläggningen ligger på en sund nivå. Några nyckelfaktorer för att just er PT verksamhet ska bygga på stabila och hållbara grunder.

 

Utbildningen ger dig affärsförståelse, helhetsperspektiv och verktyg för att analysera och utveckla en lönsam verksamhet från grunden. Basen ligger i att förstå kopplingen mellan personliga tränares möjligheter att påverka både retention och merförsäljning. Vilka specifika nyckeltal (KPI) som är kopplade till just personlig träning och hitta specifika åtgärdsplaner med uppföljande aktiviteter för att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Innehållet i kursen är skräddarsydd för att du ska kunna bedriva lönsamma affärer.

  • Retention kopplat till Personlig Träning
  • Affärsplanering kopplat till behovs- o nuläges analys
  • Anställningsformer och strategier kring dessa
  • Nyckeltal – Grunderna till en framgångsrik PT verksamhet
  • Rekrytering
  • Marknadsföring till olika målgrupper
  • Försäljning
  • Marknadsföring
  • Och mycket mer…

För mer information om utbildningens innehåll, pris och anmälan besök:
SAFE Educations webb.