Uncategorized

Millennials är inte lika hälsosamma som sina Generation X-föräldrar

Det är viktigt att prata om den enskilt största befolkningsgenerationen just nu.

Trots den allmänna uppfattningen, är Millennials* eller Generation Y* inte mer friska eller ens lika friska som deras Generation X**-föräldrar var i samma ålder. Detta visar en studie gjord av Blue Cross Blue Shield Association.

* Millennials (Gen Y) – Födda tidigt 80-tal till sent 90-tal
** Generation X – Födda mitten av 60-talet till sent 70-tal

I ”The Millennials Health”, som publicerades den 24 april 2019, studerade forskare amerikaner i åldern 21 till 36 år – en grupp på 55 miljoner. Sammanfattningsvis fann de att Millennials generellt var vid god hälsa, men deras hälsa började försämras stadigt runt 27 års åldern.
Studier gjorda i Norden visar liknande tendenser, dock är utfallen inte alls är lika alarmerande som i USA.

Från 2014 till 2017 ökade depression bland millennials med 31 procent, andra psykiska sjukdomar med 15 procent och missbruk ökade med 10 procent. Tillstånd som hyperaktivitet, ulcerös kolit (blödande tjocktarmsinflammation), högt kolesterol, tobaksanvändning och högt blodtryck var allt vanligare bland äldre Millennials jämfört med medlemmar i Generation X när de var i samma ålder.

Forskarna fann också att kvinnliga millennials vanligtvis har sämre hälsa än män. Specifikt hindras kvinnor av utbredda endokrina sjukdomar (dysfunktionella hormonkörtlar) och typ 2-diabetes, varav den senare inte kan förklaras för närvarande. Trots att hälsoproblemen fortsätter att utvecklas negativt bland denna generationsgrupp, uppger 83 procent av de intervjuade att de känner sig friska.

Alarmerande ökningar bland allvarliga sjukdomar

Studien visar att amerikanska millennials upplever tvåsiffriga ökningar i åtta av de tio vanligaste sjukdomstillstånden. Detta kommer att innebära stora belastningar för den  amerikanska ekonomin under de två kommande decennierna. Både företag, till följd av sämre produktivitet och sjukvården, kommer att utvecklas mycket negativt ekonomiskt om trenden fortsätter. Detsamma gäller i Norden om än kanske något fördröjt, men vi ser redan nu att vår allmänna hälsa försämras från år till år och följer dessvärre samma trend som den amerikanska.

I februari rapporterade en Lancet Public Health-studie att sex cancerformer som delvis är kopplade till fetma, tjocktarmscancer, livmodercancer, cancer i gallblåsan, njuren, och bukspottkörtel, samt multipelt myelom (blodcancer), för närvarande ökar bland millennials.

Let´s Move For a Better World 2020

Svår grupp att nå

Vet du hur just du kan hjälpa denna generationsgrupp att skapa goda vanor?
Fysisk aktivitet spelar en enorm roll när det kommer till att bekämpa sjukdomstillstånd i vårt samhälle, du kan göra skillnad.
Vår samlade erfarenhet och kunskap kan hjälpa dig att nå millennials på ett effektivt sätt. Här kommer tre tips på hur du kommunicerar rätt med målgruppen:

  • Tänk gemenskap (community). Varumärken måste stå för mer än vinst. Vad är ditt varumärkes ”större syfte” och hur delar du den här berättelsen med din målgrupp?
  • Var äkta. Uppriktighet är nyckeln när det gäller all kommunikation
  • Disrupt & innovate. Millennials uppskattar varumärken som omfattar detta tankesätt, även om det misslyckas. Skapa ett varumärke som lever därefter och notera att detta går långt utöver marknadsföring. För att bli framgångsrik behöver du skapa ett tvärfunktionellt samarbete mellan det operativa, personalresurser och IT.

Vi hjälper dig gärna att se över din verksamhet och i synnerhet hur du kan skapa bättre lönsamhet genom att erbjuda relevanta lösningar.
Hör av dig.