FAQ - Skillrun

Den vanligaste anledningen till att användare blir avbrutna från klassen är på grund av skador på strömkabeln, att kabeln har lossnat eller andra problem i nätverket som orsakar strömavbrott.

 

Andra vanliga orsaker till att användare blir avbrutna är om nödstoppkabeln eller stoppknappen löses ut. Till exempel kan användarna ha rört vid eller av misstag dragit ut kabeln eller tryckt på knappen. Detta leder till att löpbandet stoppas abrupt och resulterar ofta i ett kort meddelande på skärmen som visar ”väntar”.

Om användaren blir utkastad från klassen är det bara möjligt att återansluta under de första 15 minuterna av klassen. Efter 15 minuter kommer klassen att vara stängd för nya eller återkommande användare.

Virtuella klasser kan endast användas om huvudappen väljs i kiosken. Exempel: Virtuella roddklasser kommer inte att starta om Skillrow-appen inte är inställd som huvudapp. Detta kan ändras av anläggningen på Mywellnes-kiosken genom att ange koden 2406.

Denna felkod visas om användaren är för ivrig med sledfunktionen eller rör bandet innan utrustningen är klar. Utrustningen kommer då att kräva omstart. Ett annat exempel är om användaren sträcker sig på utrustningen och av misstag trycker bandet framåt eller bakåt, vilket också kräver omstart.

Om användaren upplever att skärmen är för långsam och trycker för många gånger kan detta leda till att skärmen fryser. I värsta fall måste utrustningen startas om. Om detta inträffar 15 minuter efter att klassen har startat kan användaren logga in på nytt.

När en maskin har blivit avbruten mitt i en klass eller träningspass kan det ta några minuter att starta om maskinen. Det är viktigt att låta maskinen starta om utan att avbryta, annars kommer omstarten att ta längre tid.

  • Logga in på menyn 2406

Kontrollera att utrustningen är online och har en IP-adress (markerad i rött).

Kontrollera att URL:en är korrekt (markerad i grönt).

  • I denna meny inkluderas även inställningar för TV, IP-TV, DATUM & TID och nätverk.

  •  

Torka av maskinen efter träning med en lätt fuktig trasa. Spraya gärna lite rengöringsmedel på handduken (spraya aldrig direkt på maskinen). Använd ett rengöringsmedel utan alkohol och liknande ämnen. Endast använd rena inneskor på alla kardiomaskiner. Dammsug dagligen under alla löpband. Var försiktig så att strömkabeln inte dras ut från kontakten under rengöring. Kontrollera strömkabeln innan användning, både i maskinen och i vägguttaget.

Att kontrollera att strömkablar inte är skadade eller klämda bör vara en del av den dagliga rutinen. Det rekommenderas att regelbundet gå igenom alla strömkablar för att: Förhindra driftstopp, förhindra personskador eller skador på maskinen, och minimera brandrisker.

  •  
  • En skadad strömkabel utgör en brandrisk även om den ”bara” är klämd, därför är det av yttersta vikt att detta kontrolleras regelbundet.

  •  
  • Se till att utrustningen är säkrad (inte glider) och därmed inte riskerar skada på strömkablar och elektriska skenor. Se också till att strömkabeln till maskinen är lagd på ett sätt som inte riskerar att orsaka skada.

Mer information? Kontakta oss gärna

info@qicraft.se

+46 8 441 87 80

faq-skillrun-qicraft-sweden