Säkerhet i dubbel bemärkelse

Säkerhet i dubbel bemärkelse

Korrekt placering av utrustning i gymmet

För att få ut så mycket som möjligt av utrustningen är det viktigt att följa de tekniska specifikationerna och instruktionerna. Det är särskilt viktigt att placera löpband och annan träningsutrustning på rätt säkerhetsavstånd från varandra och väggar, fönster, pelare, m.m.

Tyvärr kan olyckor inträffa om detta inte observeras och efterlevs.

Technogyms rekommendation är:

  • Minst 1 meters avstånd mellan löpband som ligger bredvid varandra.
  • Minst 2 meters avstånd från vägg, passage eller annan utrustning bakom löpbandet.

Se exempelillustrationen nedan och har du specifika behov eller frågor gällande annan typ av utrustning ber vi dig kontakta oss.

Uppfyll infektionsrekommendationerna – beställ plexiglas

Att ha rätt avstånd mellan enheterna är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv men också för att uppfylla distansrekommnedationerna från myndigheterna . Minst en och en halv meter mellan oss människor uppmuntras. För att ytterligare öka både säkerheten och känslan av trygghet bland medlemmarna kan installationen av plexiglas mellan varje maskin ge en positiv effekt.

Tvätta händerna, håll avstånd

 

Kravspecifikationer & Användarmanualer

Vänligen kontakta oss för att ta del av Technogyms kravspecifikationer och användarmanualer.

 

skerhet-i-dubbel-bemrkelse-qicraft-sweden