Artikel

Active Office – Ett hälsosammare arbetsliv

Kontakta oss
My Allberg

My Allberg

Corporate Health Specialist

+46 736 14 56 00

För ett hälsosammare arbetsliv räcker det inte med friskvårdsbidrag, inspirationsföreläsningar etc.
Vi behöver vara mer fysiskt aktiva under fler av dagens timmar.
För att åstadkomma det behöver vi skapa aktiva arbetsplatser.

Active Office -konceptet bidrar till bättre hälsa för dina medarbetare, vilket i sin tur bidrar till ett hälsosammare arbetsliv på arbetsplatsen. Arbetsvardagen har förändrats efter pandemin och enligt en underökning från Netigate önskar svenska medarbetare dela arbetstiden mellan kontoret och hemmet. Samtidigt kan det krävas fysisk närvaro på kontoret för att upprätthålla en god arbetsgemenskap och skapa förutsättningar för kreativitet. Även om lösningen är en så kallad hybridmodell är det bra för företaget att se över hur man kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Kan en hälsosammare och mer aktiverande kontorsmiljö locka medarbetarna tillbaka till kontoret? Kanske är det så att vi vill komma till kontoret för att få en motvikt till virtuella möten, och träffa våra kollegor i en miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet.
  

Active Office – skapa en arbetsmiljö som stöder fysisk aktivitet

För att kunna öka den fysisk aktivitet under hela dagen och få en hälsosammare livsstils måste vi skapa aktivare arbetsplatser. Kontorsmiljöer som inte bara inspirerar till mer fysisk aktivitet, utan faktiskt kräver det. Därför har Qicraft Technogym tillsammans med InMo, tagit fram ”Active Office”. Ett koncept som förenar träning, hälsa och inredning på arbetsplatsen. Se några av våra förslag på Active Office -konceptet här.

Vi är allt för stillasittande idag

Svenskar ligger i Europatoppen när det gäller stillasittande. Vi ägnar i snitt nio till tio timmar per dag åt att sitta ner, enligt en undersökning från Europaparlamentet som gjordes 2022. Folkhälsomyndigheten i Sverige rekommenderar alla i arbetsför ålder att begränsa stillasittandet och göra pulshöjande aktiviteter minst 2,5–5 timmar varje vecka. Här spelar arbetsgivaren en viktig roll.

 

Vad kan du som arbetsgivare göra

Som arbetsgivare kan du göra mycket för företaget, samhället och den enskilda medarbetaren genom att skapa mer rörelse i det dagliga arbetet. Vi på Qicraft har alltid haft ett uppdrag: att förbättra människors hälsa genom att hjälpa våra kunder att underlätta aktivitet. Du som arbetsgivare kan främja aktivitet oavsett om du har ett litet eller stort företag, och oavsett om du har ett eget rum för träning eller inte.

Relaterade produkter
Technogym Wellness Ball™ Active Sitting

TechnogymTechnogym Wellness Ball™ Active Sitting

Läs mer

 

Vi kan tillsammans skapa hälsosamma arbetsplatser genom Active Office. Aktivitet utan att förlora en enda minut i arbetstid, utan att behöva byta om och där vi når de som är inaktiva idag.