Artikel

Active Office – Ett hälsosammare arbetsliv

Kontakta oss
My Allberg

My Allberg

Corporate Health Specialist

+46 736 14 56 00

För ett hälsosammare arbetsliv räcker det inte med subventionerad träning på arbetstid, friskvårdsbidrag, etc.
Vi behöver vara mer fysiskt aktiva under fler av dagens arbetstimmar.

För att åstadkomma det behöver vi skapa aktiva arbetsplatser.
Kontorsmiljöer som inte bara inspirerar till mer fysisk aktivitet, utan faktiskt kräver det. Därför har Qicraft Technogym tillsammans med InMo, tagit fram ”Active Office”. Ett koncept som förenar träning, hälsa och inredningsdesign.

Visste du förresten att en kontorsarbetande sitter ner 70 400 timmar (motsvarande 8 år) under sitt yrkesverksamma liv?

Photo by Vardan Harutyunyan

Människans överlevnad har i urminnes tider varit direkt beroende av vår förmåga att vara fysiskt aktiva

I modern tid har forskning visat hur konditionsträning bidrar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra sjukdomar som påverkar kroppen. De senaste två årtionden har studier även börjat påvisa effekter av träning på hjärnan och funktioner som är beroende av hjärnan, till exempel minnesfunktioner och välmående.

Det är tydligt att fysisk aktivitet inte enbart påverkar kroppen, utan även det mentala.

Hjärnans plasticitet påverkas av konditionsträning

Plasticitet kan beskrivas som hjärnans livslånga förmåga att förändras som respons på förändringar i en människas miljö för att hjärnfunktionen skall fungera bättre. När vi utför konditionsträning, så kallad aerobisk träning eller pulsträning, frigörs en mängd tillväxtfaktorer som i sin tur kan påverka hjärnans plasticitet.

När man talar om plasticitet och träning så brukar man tänka i termer av positiva plastiska förändringar, till exempel att hjärnan skapar nya kopplingar mellan nervceller, reparerar skador eller förändrar nivåer av diverse signalsubstanser för att förbättra funktionen.

Photo by Robina Weermeijer

Forskning om fysisk aktivitet och kognitiv förmåga

Det finns idag flera exempel på forskning som visat positiva effekter av fysisk aktivitet på olika kognitiva funktioner. I en stor svensk studie där man undersökte mönstringsdata från över en miljon personer fann man exempelvis att bättre kondition vid mönstringen predicerade en bättre problemlösningsförmåga 10 till 36 år senare.

Att vara fysiskt aktiv i medelåldern har också visat sig skydda mot kognitiv nedsättning och demens vid äldre åldrar. Interventionsstudier på äldre människor över 65 år som inte redan tränar har visat att sex till tolv månaders konditionsträning kan vara tillräckligt för att påverka en rad viktiga kognitiva funktioner, inklusive minnesförmågan.

Referens:
Idrottsforskning.se

Välkommen att höra av dig, vi hjälper dig att skapa en hälsosammare arbetsplats

De senaste två årtionden har studier tydligt kunna påvisa stillasittandets negativa effekter och träningens positiva effekter, på hjärnan och funktioner som är beroende av hjärnan. Studier visar också att även små aktiviteter gör stor skillnad!

Vi kan skapa hälsosamma arbetsplatser genom Active Office. Aktivitet utan att förlora en enda minut i arbetstid, utan att behöva byta om och där vi når de som är inaktiva idag.