Artikel

BIOCIRCUIT – ett och ett halvt år senare

Kontakta oss
Försäljning

Hälsomagasinet i Nyköping var först i Sverige med BIOCIRCUIT, vi träffade de och gjorde en artikel redan efter någon månad efter sin lansering, men hur har det egentligen gått?

Hälsomagasinet har under flera år erbjudit cirkelträning i olika former, en av dem har varit Easy Line, ett tidigare format från Technogym.

Easy Line har varit framgångsrikt eftersom det har tilltalat en bred målgrupp, framförallt de mer ovana och osäkra men vi kände att det var dags att förnya sig och nästa naturliga steg var en digital lösning som är mycket mer tekniskt avancerad. Trots det känns Biocircuit ändå minst lika användarvänlig och inkluderande tack vare att tekniken är så förfinad

Sonja Ek, VD och ägare

Relaterade produkter

Technogym

Läs mer

Snabba på digitalisering

Hälsomagasinet var tidiga med sin digitalisering och har sedan flera år tillbaka satsat mycket resurser på att medlemmarna ska få en så friktionsfri upplevelse som möjligt.

Att ta ett sådant beslut så pass tidigt som Hälsomagasinet gjorde har förstås inneburit en hel del utmaningar, som exempelvis att få både personal och medlemmar att använda de digitala lösningarna och framförallt förstå varför de ska användas. En lärdom är förstås att  vara uthållig och konsekvent, det är avgörande för att nå framgång både på kort och lång sikt.

Hälsomagasinet har implementerat  Technogyms Mywellnes för en rad olika funktioner i medlemsresan, vilket förstås har underlättat starten med BIOCIRCUIT.

Teknik ska inte försvåra eller ens märkas, den ska underlätta och förhöja upplevelsen. Den ska öppna upp nya möjligheter till interaktion med medlemmar och skapa mervärde som i sin tur leder till bättre affärer

Linn Lundborg, platschef.

Förändring är nödvändigt

Förändring är alltid tufft på flera sätt, att avveckla Easy Line var exempelvis ett beslut som inte var helt enkelt då flera av Hälsomagasinets medlemmar körde regelbundet och hade hittat inte bara ”sin grej”, utan även en gemenskap. Sedan finns också motståndet till ny teknik med allt det innebär. Dock var den här förändringen nödvändig då Hälsomagasinet vill vara aktuella, ligga i framkant och leverera resultat.

Digitalisering är enklare än man tror så länge det fungerar smidigt, vilket det har gjort bortsett från några få justeringar under implementeringstiden.
BIOCIRCUIT erbjuder möjligheter som är helt unika just på grund av den digitala utvecklingen. Bland annat möjlighet att kunna anpassa olika typer av motstånd automatiskt utifrån individens mål enligt färdiganpassade välstuderade profiler.

Tidseffektivt, enkelt och skapar resultat

Formatet ställer prestationskrav på användaren , då den inte bara mäter hur mycket hen tar i, utan även tempo och rörelseomfång. Detta gör det utmanande och utvecklande oavsett om man är vältränad eller nybörjare.

Allt användarna behöver göra är ett test som tar omkring 15 minuter. Testet går ut på att ställa in sitthöjd, styrka, rörelseomfång, tempo, kadens, hastighet och effekt (watt). När du väl är klar med testet kommer Formatet att automatiskt anpassa sig efter dina personliga inställningar. BIOCIRCUIT kommer sen att ställa krav utifrån dina personliga testresultat.

Konfigureringen är det enda resurskrävande ur ett personalperspektiv, då det utförs i sällskap av en tränare. Därefter klarar sig användarna helt på egen hand, då man guidas digitalt från station till station under de 30 minuter passet varar.

Både Linn Lundborg, platschef och Sonja Ek, VD och ägare berättar att BIOCIRCUIT många gånger har varit ett avgörande säljargument i samband med tecknande av nya medlemmar.

Dessutom är det tydligt att BIOCIRCUIT erbjuder något som seniorer verkligen uppskattar och håller de regelbundet aktiva. Många seniora medlemmar tränar dagtid, då det oftast inte är så hög beläggning på träningsanläggningar (dock inte hos Häslomagasinet).
På kvällar är det tydligt att medelåldern minskar och att en bred skara tränar Biocircuit, unga som äldre, motionärer och elitidrottare.

Många vill att träning ska vara enkelt och effektivt utan att det ska behöva ta allt för lång tid. Tid är just en av de saker människor skattar allra högst idag då det är en dyrbar resurs för oss alla. BIOCIRCUIT erbjuder dessutom en väldigt låg tröskel för att börja träna

Linn Lundborg, platschef.