Digitala lösningar

Framtidssäkra din verksamhet med mywellness

Kontakta oss

Framtiden är digital. Framtiden är redan här.

Vi använder dagligen digital teknologi privat,  på jobbet och inte minst, i samband med träning. Aldrig förr har vi samlat så mycket data och använt så många digitala verktyg för att underlätta administrativa uppgifter, mäta och effektivisera.

Smartphones, mobilappar, smartwatch och pulsmätare är bara några enheter som idag är en självklarhet i de flestas vardag. För många är ständig tillgång till uppkoppling för att kunna få vardagen att flyta på utan större hinder en självklarthet.

Är din verksamhet digital?

Dessvärre är sanningen att träningsanläggningarna idag inte är så digitalt utvecklade som medlemmarna/användarna förväntar sig. Mycket av kommunikationen sker från person till person eller via utskrivet material (t ex kartotek med medlemmarnas träningsprogram). Medlemmarna vill även att spårningen av sina träningsresultat ska ske så smidigt som möjligt, med minsta möjliga handpåläggning. Digitaliseringen har bara börjat, och det vi ser är starten på en digital revolution som kommer att skölja över alla människor och verksamheter.

Frågan är om man tänker proaktivt och agerar redan nu, eller om man tänker avvakta och riskera att hamna rejält på efterkälken i den tuffa konkurrensen?

Relaterade produkter

Technogym

Läs mer

Digitaliseringen påverkar alla

”Adapt or die” är det många som har hört talas om, eller ”Digital Darwinism”. Faktum är att av de 500 företagen som ingick i Fortune 500 1955, är det endast 11% kvar. Sedan år 2 000 till idag är det 52% som har försvunnit helt.

Vilka är möjligheterna?

Relaterade produkter
En digital mobil träningsupplevelse

TechnogymEn digital mobil träningsupplevelse

Läs mer

När vi på Qicraft Technogym pratar om digitala tjänster ser vi enorma möjligheter. Teknologi skapar möjligheter för våra kunder att erbjuda bättre service, driva retention, få djupare insikt om sina medlemmar och enklare kunna skräddarsy individuella träningsprogram. Digitala tjänster hjälper dig att komma närmare dina kunder, närmare omvärlden och du begränsas inte längre av träningsanläggningens fysiska väggar.  Teknologi gör det helt enkelt möjligt att arbeta smartare. Det viktigaste är dock att alltid utgå ifrån sin egna verksamhet, sina kunder/medlemmar och vilka utmaningar och behov som behöver lösas. Utifrån dessa kan vi tillsammans skapa en lösning som på riktigt adderar värde och löser viktiga utmaningar.

Wellness Studio är en träningskedja bestående av 28 träningsanläggningar i sydöstra Sverige. Se på filmen nedan för att se hur de har integrerat Mywellness i sin verksamhet.

VILL NI TA NÄSTA STEG I ER DIGITALISERING?

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig! Läs mer om våra digitala tjänster,  hur de kan skapa stor kundnytta, lönsamhet och nöjdare kunder.