Referenser

Att åldras frisk – Silver Lifes affärsidé

TextNorberto Lacourt

Seniorboende med fokus på hälsa.

I augusti 2019 öppnade Silver Life sitt första boende för äldre i Nacka – Graninge. Totalt planeras 54 omsorgslägenheter och 136 seniorlägenheter. Graninge ligger med fantastisk utsikt över Baggensfärden på gränsen till Värmdö.

 

Proffsig och bred partner

Vi är glada över att Silver Life valde oss som leverantör. Viktigt och avgörande i valet av träningsutrustnings-leverantör var att Silver Life vill ha en proffsig och bred partner, användarvänlig utrustning,  tilltalande design som är inbjudande och motiverande, samt relevant typ av utrustning för sin målgrupp. Inte minst är det även viktigt att det digitala gränssnittet är användarvänligt och går att använda för att systematiskt testa, utvärdera och följa upp status på individen, samt säkerställa att målen uppfylls.

Relaterade produkter
Run Personal löpband

TechnogymPersonal Line - Run Personal löpband

Läs mer

Hela tanken med Silver life i Graninge är att du ska ha rätt att under de aktiva åren som senior välja ett attraktivt boende, som samtidigt blir ett val av en framtida vård- och omsorgskedja den dag du behöver mer stöd. Silver Life erbjuder ett bekvämt, hälsofrämjande, aktivt, stimulerande och tryggt liv som äldre. Du som boende ska aldrig behöva lämna Silver Life för att du blir äldre eller drabbas av sjukdom.

Relaterade produkter
Cross Personal crosstrainer

TechnogymPersonal Line - Cross Personal crosstrainer

Läs mer

 

Silver Lifes kanske populäraste träningsmaskin. Excite Top armcykel.

Fysisk aktiv social kultur

”Silver Life arbetar för att skapa en social kultur kring fysisk aktivitet. Studier visar att en god muskeleffekt är nyckeln till en god ålderdom. Dessutom har man genom forskning kommit fram till att äldre är mer rädda för att förlora sitt körkort än för döden. Enkelt förklarat är slutsatsen att det vi är mest rädda för är att förlora vår självständighet när vi blir äldre. Därför är fysisk aktivitet oerhört viktigt, säger Daniel Hansson, hälsoutvecklare på Silver Life.

Det är vetenskapligt bevisat att ett fysiskt aktivt liv minskar risken för demens. En studie från Sahlgrenska akademin visar att kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90 procents lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition.

Andra studier visar att demens minskar hela 30% genom strukturerad träning, god kosthållning, kognitiv träning och kontinuerlig bevakning av hjärta och kärl. På Silver Life kommer vi att använda oss av resultaten som forskningen har kommit fram till, för att på så sätt implementera förebyggande aktiviteter och arbetsmetoder som hjälper oss att nå våra mål.

Daniel Hansson, hälsoutvecklare på Silver Life