Technogym

PROFILE – kartlägg medlemmarnas behov


Applikationen PROFILE från Technogym gör det möjligt för dina medlemmar att skapa personliga motivationskartor. Med PROFILE kan du analysera din kundbas, få en djupare insikt i deras behov och se vilka tjänster som du bör erbjuda medlemmarna. Du kan också få inblick i varför dina kunder väljer att byta träningsanläggning. På lång sikt kan du finjustera ditt erbjudande allteftersom kundbasen förändras.

PROFILE kan även användas som en leadsgenerator. Låt potentiella medlemmar kartlägga sin motivation och använd PROFILE som ett verktyg för att skapa uppföljningssamtal eller provträning anpassade för det som passar kundens profil.

PROFILE hjälper dig att få svaren

  • Vilka sorters kunder har jag?
  • Hur behåller jag mina kunder?
  • Hur kan jag sälja ytterligare tjänster?
  • Vad motiverar dem?
  • Hur kan jag se till att de får vad de behöver?

 

Inspirera dina medlemmar

Definiera dina medlemmars behov genom att genomföra ”Aspiration finder”-testet. Appen kommer omedelbart ge en tydlig bild över personens träningstyp och ger dig en bild över vilken typ av träning som passar just den individen.

Genom att kartlägga dina medlemmar skapar det en överblick över önskade träningsformer samt ger även ett visst underlag för framtida investeringar i faciliteter, träningskoncept och utrustning.


technogym-mywellness-profile-qicraft