Artikel

WIN – WIN – WIN- Situationen

Kontakta oss
My Allberg

My Allberg

Corporate Health Specialist

+46 736 14 56 00

Vi skapade det tillsammans!

Thomas Johansen och hans kollegor i Fysio 3 behövde erbjuda sina patienter ett fullvärdigt träningserbjudande och genom det skapa en ännu mer hållbar klinik. Fredrik Rustad och Qicraft fick möjlighet att hjälpa till med kunskap, teknik, moderna produkter från Technogym, gynnsam finansiering och professionell solid uppföljning genom alla processer. Svein Vike fick möjlighet att gå från ”patient till medlem” i ett träningskoncept som tar hand om alla hans behov av ett säkert, strukturerat och socialt arrangemang för både rehabilitering och vidareutbildning.

Aktivitet som medicin och affärsidé

Framtidens medicin är aktivitet. Åtta av tio vuxna är fysiskt inaktiva och uppfyller inte hälsovårdsmyndighetens rekommendation om måttlig aktivitet. Men visste du att mer än sju av tio vill träna regelbundet?

”Från patient till medlem” – långsiktigt och lönsamt

”Från patient till medlem” är ett koncept som innebär att vi på Qicraft hjälper träningsanläggningar att ge patienter ett fullvärdigt träningserbjudande i sina befintliga lokaler och med de terapeuter de redan känner jobbar med. Konceptet ger avdelningarna en bra ekonomisk plattform och patienter får möjlighet att träna i en säker miljö med närhet till professionell sund uppföljning.

För de flesta är ett lättillgängligt erbjudande viktigt för att komma igång. Dessutom är säkerhet och möjlighet till uppföljning avgörande för många. Sex av tio har stort förtroende för de råd de får från hälso- och sjukvårdspersonal, och många ber redan om träningserbjudanden där de har tillgång till sjukgymnaster, läkare etc.

Att kunna erbjuda ett kunskapsbaserat aktivitetskoncept är en mycket bra idé.
Inte minst ekonomiskt.

En viktig stöttepelare

Fysio 3 i Elverum är ett centrum som har modet att investera. De är ett bra exempel på hur ”från patient till medlem” fungerar i praktiken. De tror att det inte bara handlar om att kunna erbjuda träning under och efter behandlingen utan också att kunna ge de anställda en mer intressant vardag, trygghet och säker ekonomi, samt att bidra till bättre folkhälsa!

För oss har Qicraft varit en viktig stöttepelare, både innan vi öppnade centret och senare. De stöder oss med utrustning och expertis och inte minst värdefull kunskap om hur vi ska driva verksamheten på bästa möjliga sätt.

Thomas Johansen, sjukgymnast och ägare

Qicraft är med hela vägen!

Gjerdrum Fysioterapi och träning fungerar enligt modellen ”från patient till medlem” och hanterar för närvarande mellan 300 och 400 medlemmar. De ser att modellen fungerar bra. Medlemmarna känner sig övertygade om att det är en kort väg tillbaka till sin terapeut och att träningsglädjen upprätthålls av topputrustning och bra instruktörer.

På Qicraft får vi alltid mycket mer än bara ny utrustning – vi följs hela vägen och lite till!

Inger Marie Hessen, Ledare

Kompetens skapar resultat

Det första steget i att förvandla dina patienter till medlemmar är ett möte med oss. Det är din hälsokompetens i kombination med vår branscherfarenhet som skapar framgång. Ingenting lämnas åt slumpen ”Från patient till medlem” är en systematisk och tydlig process uppdelad i fyra faser:

  1. Analys
  2. Strategi
  3. Genomförande
  4. Utvärdering

Våra hälsospecialister hjälper till i alla processer med framsteg och rapportering. Allt arbete dokumenteras och rapporteringsrutiner fastställs utifrån de utvärderingsprocesser som genomförs.

Relaterade produkter
SKILLMILL

TechnogymSKILL LINE - SKILLMILL

Läs mer