Nyhet

Qicraft Sweden har uppgraderat till ISO 9001:2015

TextJohanna Karlsson

Efter en lyckad revideringsprocess av ISO 9001:2008 har Qicraft Sweden uppgraderat sitt kvalitetsledningssystem till ISO 9001:2015 års standard.

“Vi är mycket stolta över att sedan 2016 varit certifierade och arbetat fullt ut med kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Att kunna säkra högsta kvalitet i alla led i vår verksamhet ger oss en unik möjlighet att garantera våra kunder att de arbetar med en trovärdig och kvalitetsfokuserad partner. Att nu ta nästa steg och uppgradera till den nya standarden 9001:2015 stärker oss ytterligare i vår strävan att vara branschens ledande samarbetspartner inom träningsutrustning och relaterade tjänster inom hälsa och träning”, säger Alexander Hed, Country Manager Qicraft Sweden. BV_Certification_ISO_9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man tar emot telefonsamtal till hur driftsstörningar undviks eller hanteras. Ett ledningssystem beskriver hur företag och organisationer ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

Fördelarna med att arbeta enligt standarden

  • engagerar ledningen
  • förbättrar affärsprocesser
  • effektiviserar verksamheten
  • uppmuntrar till intern kommunikation
  • ökar kundtillfredsställelsen
  • förbättrar möjligheten att vinna upphandlingar
  • stärker varumärket

Några nyheter i ISO 9001:2015

  • gemensam struktur i de nya versionerna av ledningssystemen för kvalitet och miljö
  • förstärkt ledningsansvar
  • nya centrala områden, som t.ex. riskhantering och omvärldsbevakning

Qicraft Sweden arbetar rent praktiskt utifrån en kvalitetspolicy som syftar till att säkerställa ett erbjudande som möter kundernas behov samt stödjer deras verksamheter genom lösningar med hög kvalitet. Detta kvalitetsledningssystem utvärderas kontinuerligt genom kvantitativa och kvalitativa metoder, såsom enkätundersökningar och effektivitetsgrad (exempelvis leveranstider, svarstider i telefon, åtgärder vid avvikelser med mera).

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.