Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Qicraft – Din nordiska samarbetspartner för träningsutrustning och relaterade tjänster inom hälsa.

Vårt mål är att säkerställa att våra kunder når framgång med investeringar de gör inom hälsa och välmående. Qicrafts kvalitetspolicy säkerställer att vårt erbjudande möter kundens behov och stödjer kundens verksamhet, genom lösningar med hög kvalitet. Målet är att vara kundens förstahandsval.

Kvalitetspolicyn utgår ifrån företagets 5 hörnstenar:

  • Produkter från Technogym: bästa funktion och högsta kvalitet, italiensk design och olympiska produkter testade av elitidrottare.
  • Unik teknologiplattform: digitala lösningar som ger våra kunder möjligheten att öka lönsamheten genom att instruera, inspirera och motivera sina medlemmar.
  • Finansieringstjänster: skräddarsydda och konkurrenskraftiga finansieringslösningar.
  • Servicecenter: installationer, förebyggande service och reparationer som genomförs med hög kvalitet av certifierade servicetekniker.
  • Vårt kompetenta team: medarbetare som har lång och gedigen branscherfarenhet, ett starkt nätverk av specialister samt värdeskapande genom långsiktiga relationer med kunder och partners.

Företagets strävar ständigt efter att förbättra kvalitetsledningen och kvalitetsledningssystem utvärderas kontinuerligt för att möta krav från kunder och partners. För att ständigt utveckla våra tjänster och sträva efter ökat kundvärde mäter vi samtliga processer, kvalitativt och kvantitativt, genom kundenkäter och effektivitetsgrad.

Qicraft Group AS är certifierade enligt ISO 90001:2015 och innehar ett Multi-site ISO 9001:2015-certifikat. Vilket innebär att verksamheten i Sverige, Norge och Finland är certifierade under samma certifikat.

 

 

 

kvalitetspolicy-qicraft-sweden