Nyhet

Kvalitetsledning ligger i vårt DNA

ISO 9001, hur kul kan det vara?

Under 2014 fick vi den delikata uppgiften att kika på möjligheterna att certifiera vårt kvalitetsledningssystem. Jag minns första föreläsningen och känslan av att det var ganska torrt och stelt. Det kändes som att det här projektet skulle ta lång tid och frågan då var; varför?
Trots en initial ganska dålig känsla beslutade vi oss för att genomföra det och ju längre projektet pågick, desto mer förstod jag vad detta innebär och varför det är viktigt.

Jag måste ändå erkänna att ordet ”kvalitetsledningssystem”, och i synnerhet ett certifierat sådant inte fick mig märkvärt upphetsad.
Idag däremot,  kan jag prata i timmar om dess fördelar och styrkor.

Ett år senare fick vi vårt ISO 9001 certifiering, vårt kvalitetsledningssystem var äntligen certifierat av tredje part. Detta hade vi aldrig kunnat genomföra utan att samtliga i organisationen förstod just varför.

Vi har jobbat med processer, flöden och KPI:er under många år. Arbetet med certifieringen handlade i mångt och mycket om att dokumentera allt våra arbetsflöden och länka dem till kärnan. Varför skall vi t.ex. mäta ”First time fixing rate” (hur många procent av gångerna då våra tekniker åker ut på reparationsjobb löser vi problemet vid första tillfället?). Svaret på alla dessa frågor är kundfokus.

Allt vi gör i vårt kvalitetsledningssystem är för att alltid sätta våra kunder i främsta ledet.
Nöjdhet och effektivitet i vår kundhantering, oavsett om det gäller säljarnas, teknikernas eller vår supportavdelnings kommunikation med kunden, är kärnan i allt detta.

Vi är ödmjuka inför att både vi och våra tjänster och produkter kan fela. Det viktiga är då att om en avvikelse uppstår, skall det direkt rapporteras och tillsättas ett ärende där felet skall åtgärdas så fort som möjligt. Samtidigt ska eventuella korrigerande åtgärder ske för att förebygga att samma fel uppstår igen.

Idag är jag mycket stolt över organisationens insatser och prestanda som har lett till att vi varje år sedan 2015 fortsätter att, med god marginal, leva upp till den utomordentliga kvalitetsstandarden som ISO 9001 certifieringen kräver.

 

Alexander Hed
Country Manager

Qicraft Sweden