Referens - Företag

ODA skapar välbefinnande på jobbet genom träning

FotoVeera Kurittu

Kontakta oss
My Allberg

My Allberg

Corporate Health Specialist

+46 736 14 56 00

Träning är ett viktigt inslag för medarbetarna på Oda

Oda är en pionjär inom livsmedelshandel online och startade sin verksamhet i Finland i början av 2022. Företaget erbjuder livsmedelsinköp via en app och levererar sedan hem varorna till kunderna sju dagar i veckan. Målet är att erbjuda den bästa köpupplevelsen och kundtjänsten i branschen. För att uppnå målet spelar medarbetarna en nyckelroll. Därför är de viktigt att de trivs och mår bra. För att åstadkomma detta erbjuder Oda bland annat träning på arbetsplatsen.

 

De anställda är det viktigaste företaget har – och är deras ansikte utåt

Oda underlättar vardagen för konsumenterna genom att möjliggöra näthandel och hemleverans av mat sju dagar i veckan. För att företaget ska kunna nå sina mål har alla anställda en betydande roll. Bland de anställda finns bland annat förarna, som är företagets ansikte utåt då de levererar beställningarna hela vägen fram till kundernas dörrar, och lagerarbetarna, som ser till att beställningarna uppfyller förväntningarna när det gäller innehåll och kvalitet.

Företagsgymmet ger medarbetarna på ODA möjlighet till den viktiga friskvården.

Välbefinnande är en viktig del av Odas strategi

Odas verksamhet bygger på att ta hand om människor och deras välmående. En stor del av deras anställda har fysiskt krävande jobb och det är viktigt att de klarar av belastningen över tid. Förutom anpassad arbetsutrustning, förebyggande företagshälsovård och adekvat återhämtning är fysisk aktivitet en viktig del av Odas erbjudande till sina medarbetare.

Att erbjuda vår personal ett företagsgym var en självklarhet, eftersom träning gör så att våra medarbetare bättre kan klara av det ensidiga och ofta fysiskt krävande arbete som många i vår personal har, säger Daniela Nyström, HR-chef.

För att kunna följa sin friskvårdssatsning genomför Oda månatliga undersökningar där de anställda får svara på hur nöjda de är med sin arbetsplats och sin arbetssituation.

Företagsgymmet är en förutsättning för friskvårdsstrategin

Eftersom det inte finns några kommersiella gym i närheten av Odas lokaler i Vanda, så underlättar arbetsplatsens egna gym vardagen för många medarbetare. Förutom tillräckligt med sömn och näringsrik mat så är träning en väsentlig faktor för att orka jobbet och bibehålla välmående.

-Träningen ger mig energi. Jag klarar helt enkelt av jobbet bättre! Att träningen kan genomföras i direkt anslutning till arbetsdagen gör att det är lättare att få till och dessutom sparar det tid, berättar en av medarbetarna på Oda.

 

Employee engagement – gym – corporate

“Vårt moderna gym är verkligen en fördel för medarbetarna. De sparar både pengar och tid, då de kan träna i direkt anslutning till arbetsdagen. Vi ser träningsmöjligheten som en viktig del i vårt erbjudande till medarbetarna.”

Daniela Nyström, ODA Suomi
HR-CHEF
LUE LISÄÄ
oda suomi rakentaa työhyvinvointi liikunnalla

Att träna tillsammans bidrar till gemenskapen.

Odas fokuserar på användarupplevelse och kvalitet på träningsutrustningen

Oda önskade utrustning som erbjuder användaren en häftig träningsupplevelse och som håller hög kvalitet. Moderbolaget ODA Norge hade redan implementerat träningsutrustning från Technogym som de var mycket nöjda med. Så för ODA Finland blev valet av leverantör enkelt. Man utgick från valet i Norge och sen anpassades träningsytan utifrån hänsyn till den lokala personalens önskemål. När man tagit beslut om vilken utrustning man önskade sig från Technogym så tog Qicraft hand om hela leveransen och installationen.

Företagsgymmet erbjuder idag ett stort utbud av träningsutrustning med bl.a. styrketräningsmaskiner från Selection 700, Olympic Flat Bench, Olympic half-Rack, Cable stations 5 och fria vikter. Konditionsträningen består av löpbandet Excite Live, Skillrow-roddmaskinen och Group Cycle.

Genom att logga in i Mywellness-appen med QR-koden på konditions- och styrketräningsmaskinerna kan användarna spara och följa sina träningsresultat.

Oda Suomi tarjoaa työntekijöilleen hyvät puitteet työpaikalla kuntoiluun

Träningen på löpband kan varieras med hjälp av olika träningsprogram och underhållning som finns i den inbyggda displayen.

Personalens välbefinnande ger många fördelar

De allra flesta vet idag att fysisk aktivitet ger många fördelar. Träning och aktivitet gör att man mår bättre både fysiskt och mentalt. Dessutom minskar risken att drabbas av våra vanligaste välfärdssjukdomar. Även på företagsnivå ger aktiva medarbetare många fördelar. Genom träning minskar sjukfrånvaron och många upplever att effektiviteten och sammanhållningen på arbetsplatsen stärks då man tränar tillsammans.

Vill du ha idéer på hur du kan skapa en aktivare arbetsplats på ditt företag? Kontakta oss gärna!