Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Qicraft – Din Nordiska samarbetspartner inom wellness, träningsutrustning och relaterade tjänster.

Vår ambition är att hjälpa våra kunder att investera i lönsamma affärer och leverera de bästa resultaten inom hälsa och wellness. Qicraft Swedens kvalitetspolicy säkerställer att vårt erbjudande möter kundens behov och stödjer kundens verksamhet, genom lösningar med hög kvalitet. Målet är att vara kundens förstahandsval.

Kvalitetspolicyn utgår ifrån företagets 5 hörnstenar:

  • Premiumprodukter från Technogym: bästa funktion och högsta kvalitet, italiensk design och olympiska produkter testade av elitidrottare
  • Unik teknologiplattform: digitala lösningar som ger våra kunder möjligheten att öka lönsamheten genom att instruera, inspirera och motivera sina medlemmar
  • Finansieringstjänster: skräddarsydda och konkurrenskraftiga finansieringslösningar
  • Servicecenter: installationer, förebyggande service och reparationer som genomförs med hög kvalitet av certifierade servicetekniker
  • Vårt kompetenta team: medarbetare som har lång och gedigen branscherfarenhet, ett starkt nätverk av specialister samt värdeskapande genom långsiktiga relationer med kunder och partners

Företagets kvalitetsledningssystem utvärderas kontinuerligt för att möta krav från kunder och partners. För att ständigt utveckla våra tjänster och sträva efter ökat kundvärde mäter vi samtliga processer, kvalitativt och kvantitativt, genom kundenkäter och effektivitetsgrad.

Qicraft Sweden är sedan februari 2016 ISO 9001:2008-certifierat och uppgraderade våren 2018 till ISO 9001:2015 års standard.

Välkommen att kontakta oss för mer info:

Telefon: 08-4418780

E-post: info@qicraft.se

QicPO004 version 4 Utförd 2019-01-14 av Alexander Hed, reviderad 2019-01-14 av Lotta Calding

Qicraft Sweden AB Certifikat